Socialservice ➔ Barnskydd ➔

Barnskyddets öppenvård 

Syftet med stödåtgärder inom öppenvården är att främja och stödja barnets positiva utveckling. Dessutom stödjas och stärks föräldrarnas och vårdnadshavarnas förmåga och möjligheter att fostra barnet.  Öppenvårdens stödåtgärder är alltid frivilliga och baserar sig på samarbete med familjen. När ett barn blir klient hos barnskyddet får hen en egen socialarbetare som koordinerar servicen som ges barnet och familjen.

Öppenvårdens stödåtgärder ska ordnas utan dröjsmål när ett behov av barnskydd har konstaterats. Öppenvårdens stödåtgärder dokumenteras i en klientplan som utarbetas för barnet. Inom barnskyddet iakttas principen om lindrigare åtgärd.


Service och stödåtgärder i enlighet med barnskyddslagen:

  • ekonomiskt stöd
  • effektiverat familjearbete
  • familjerehabilitering
  • placering av barnet utanför hemmet


Handbok för barnskyddet
Kontaktuppgifter

Karleby
Villa Familjecenter
Hemgårdsvägen 4, 67600 Karleby
Karta 
tfn 040 806 5238, 040 806 5097 
fax 06 835 2402 


Barnskyddet i Karleby

Ledande socialarbetare Oili Hagström

tfn 044 780 9994


Barnskyddet i Kronoby

Serviceområdeschef Minna Lönnbäck 

tfn 044 780 9442


Barnskyddet i Lestijokidalen

Kannus, Toholampi, Lestijärvi


Kannus socialbyrå
Asematie 1 (PL 42), 
69100 Kannus

Karta


Ledande socialarbetare Ulla Siirilä

tfn 040 804 2720

Socialarbetare
tfn 040 804 4720 Barnskyddet i Perho ådal

Halso, Kaustby, Vetil, Perho


Familje- och socialcentret Pajala
Pajalantie 1, 69600 Kaustby
tfn 040 804 5720, 804 5721
Karta


Ledande socialarbetare Ulla Siirilä

tfn 040 804 2720


Ansvarsområdeschef för barnskyddet
Maarit Biskop
tfn 044 806 5151