Socialservice ➔ Handikapptjänster ➔

Lumikonkoti

Lumikonkoti är en boendeserviceenhet i Karleby för vuxna med lindrig eller medelsvår intellektuell funktionsnedsättning. Lumikonkoti grundades år 1995 och finns i bostadsområdet Björkhagen ungefär 4 kilometer från Karleby centrum.

Lokalerna för Lumikonkoti finns på andra och första våningen i ett höghus på tre våningar. På första våningen finns lägenheter för sex stadigvarande boende, gemensamma utrymmen för samvaro samt bastu och kök.

Lumikonkoti erbjuder tillfällig vård för vuxna för att hjälpa anhöriga att orka. Tillfällig vård erbjuds både vardagar och på helger.


Verksamhetsidén och värden vid Lumikonkoti

Verksamhetsidén vid Lumikonkoti är att erbjuda hemlik boendeservice. Klienterna deltar i dagliga sysslor efter egna resurser och färdigheter. Målet är att skapa en trygg och social boendemiljö som upprätthåller och stöder klienternas självständighet, funktionsförmåga och livshantering. Till detta hör stöd för självständiga val och deltagande i sådant som har att göra med det egna livet. I verksamheten stödjas deltagande i arbets- och dagverksamhet samt uppmuntras till deltagande i stimulerande fritidsverksamhet.

Verksamhetens värden är trygghet, klientorientering, rättvisa, individualitet och respekt för människan.


Vardagen och personalen vid Lumikonkoti

Lumikonkoti erbjuder de boende den nödvändiga service de behöver i det dagliga livet som till exempel måltider, bastu och klädvård. Den yrkeskunniga personalen står till tjänst dygnet runt. Till personalen hör en serviceförman, en sjukskötare, handledare och en kosthållsarbetare.


Stödbostäder vid Lumikonkoti

Lumikonkotis stödbostäder för självständigt boende finns på andra våningen vid boendeenheten och är åtta till antalet. De som bor i stödbostäderna kan också använda gemensamma lokaler med bland annat kök, bastu och TV-rum. De som bor i stödbostäderna erbjuds stöd enligt det individuella behovet.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:
Ekorrgatan 4B
67800 Karleby
Kartan

Boendeenheten

tfn 040 806 5147
tfn 040 488 2828
tfn 040 780 9883

Handledare
Nina Pikkarainen
tfn 040 804 3667

Serviceförman

Niina Kivinen
tfn 050 443 6894