Hälsotjänster ➔ Mentalvårdstjänster ➔

Boende- och stödtjänster för personer som genomgår mentalvårdsrehabilitering

Boende- och stödtjänsterna för personer som genomgår mentalvårdsrehabilitering på Soites område erbjuder öppenvårdsrehabilitering vid Siilinpesä i Karleby, hyresboende vid Puolivälinkoti i Toholampi samt hemrehabilitering.

Att söka sig till tjänster

En klient som behöver boendetjänster eller annat stöd söker sig till tjänster via den egna öppenvården. Också om klienten vårdas på sjukhus är det öppenvården som sköter ansökningsprocessen. Hjälpbehovet bedöms tillsammans med öppenvårdens yrkesövergripande vårdteam. Som hjälp används bl.a. RAI-bedömning.

Man söker sig till tjänster med en ansökningsblankett som innefattar rehabiliteringsklientens egen och det vårdande teamets bedömning av hjälpbehovet samt en beskrivning av de nuvarande tjänsterna. Ansökningsblanketten skickas till ansvarsområdets chef.

Klienten och klientens kontaktperson inom öppenvården informeras om beslutet. Om klienten får tillgång till tjänster, fortsätter processen genom att klienten bekantar sig med tjänsterna och platsen samt eventuellt också genom en intervju. Med hjälp av en tillräcklig utredning av klientens behov av stöd och motivation söker man lösningar som är lämpliga för klienten.

Siilinpesä öppenvårdsrehabilitering

Siilinpesä öppenvårdsrehabilitering är en tjänst vars mål är att främja klientens funktionsförmåga och livskvalitet. Läs mera


Puolivälinkoti

Puolivälinkoti erbjuder stött hyresboende i centrum av Toholampi. Klienterna har egna hyresrum samt möjlighet att använda gemensamma utrymmen. Dagtid är i regel en anställd närvarande för att hjälpa med vardagssysslorna. Klienterna äter lunch i matsalen i samma byggnad, och middagen hämtas till enhetens gemensamma kök. Frukost och en lätt kvällsmåltid lagas samt eftermiddagskaffe kokas gemensamt i det gemensamma köket.

Vid Puolivälinkoti ordnas dagverksamhet som också personer som bor på annat håll kan delta i. Hemservicen erbjuder hjälp kvälls- och nattetid enligt det individuella behovet.


Servicesedel

Servicesedeln är ett sätt för Soite att ordna boendetjänster för personer som genomgår mentalvårdsrehabilitering i enlighet med socialvårdslagen. Servicesedel kan användas av klienter som uppfyller kriterierna för att få boendetjänster och som har förmåga och möjlighet att använda servicesedel.

Med servicesedel kan en klient skaffa boendetjänster genom att själv, bland de serviceproducenter som Soite godkänt, välja serviceproducent enligt eget behov, tycke och smak. Genom att bevilja servicesedel förbinder sig Soite till att betala de boendetjänster serviceproducenten producerar.

Kontaktuppgifter

Serviceförman
Lena Pietilä
tfn 044 780 9828

Socialarbetare
Marjo Thodén
tfn 040 804 3683


Raija-Leena Rekilä
Ansvarsområdets chef,
Boende- och stödtjänster för personer som genomgår mentalvårdsrehabilitering
tfn 0400 145 585


Enheterna:

Siilinpesä öppenvårdsrehabilitering, Karleby
Lena Pietilä
Serviceförman
tfn 044 780 9828
 
Puolivälinkoti, Toholampi
Vårdarna
tfn 040 804 4464


Ansökan om boende- och stödtjänster för personer som genomgår mentalvårdsrehabilitering skickas till adressen:
 
Ansökning/
Raija-Leena Rekilä
Ansvarsområdets chef
Boende- och stödtjänster för personer som genomgår mentalvårdsrehabilitering
Soite
Mariegatan 16-20
67200 KarlebyBlanketter

Soites blanketter