Hälsotjänster ➔ Förstavård ➔

Så här handlar du i en nödsituation

Om du är osäker på om det är fråga om en nödsituation är det alltid bäst att ringa nödnumret 112.

När ska du ringa 112?

  • När du ställs inför en nödsituation eller har ett brådskande behov av att få myndighetshjälp till platsen.
  • När du vet eller misstänker att liv, hälsa, egendom eller miljö är i fara eller hotas.

Ring nödnumret 112 till exempel om du:
  • märker en olycka eller en eldsvåda
  • märker att det sker eller har skett ett brott
  • har behov av ambulans eller sociala myndigheter

Ring nödsamtalet själv om det är möjligt. Det är bra om personen som nödsamtalet gäller ringer samtalet själv om det bara är möjligt. Hen har oftast sådan information som nödcentraloperatören behöver för att bedöma behovet av hjälp. Ett samtal som sker via mellanhänder kan i värsta fall fördröja hjälpens ankomst.

Det är viktigt att den som ringer nödsamtalet vet var hen befinner sig. Gatuadressen och kommunen är de viktigaste lägesuppgifterna i en nödsituation. Ju exaktare man kan ange sin position, desto snabbare kommer hjälpen fram. Det lönar sig särskilt att ta reda på fritidsställets exakta lägesuppgifter på förhand.

När ska du inte ringa 112?

  • Om situationen inte är brådskande
  • Vid frågor och förfrågningar
  • Vid störningar där ingen är i fara: strömavbrott, trafikstockningar

Kom ihåg:
  • Ett onödigt samtal kan med ödesdigra följder fördröja hjälpen för en verklig hjälpbehövande.
  • Man kan bli bestraffad för felaktiga samtal eller okynnessamtal till nödnumret.

(Källa: Nödcentralsverket)Nödnumret 112

Hälsostationernas mottagningar

Öppen vardagar kl. 8-16.

Kontakta hälsostationen
i ditt eget område:
lista på hälsostationer

Jouren

Samjour är öppen
dygnet runt 24/7.

Innan du åker till jouren,
gör en bedömning av vårdbehovet
i Symtomhjälp-applikationen eller
ring jourhjälpen: 116 117

Barnakuten

06 826 4444
öppet dygnet runt 24/7

Tandläkarjouren

06 828 7450
mån-fre kl. 16-21
lör-sön kl. 8-21

Socialtjänsten

044 780 9172
öppet dygnet runt

Servicehandledning

040 806 5093
vardagar kl 8-16

Giftinformationscentralen

 0800 147 111
öppet dygnet runt