Hälsotjänster ➔ Barnsjukhuset ➔

Hemsjukhuset för kvinnor och barn

Hemsjukhuset för barn och kvinnor ger läkarledd specialsjukvård i familjens hem och på barnmorskepolikliniken. Patienterna är barn i olika åldrar samt kvinnor. Värdena som styr vården är familjecentrering, individualitet, trygghet, frivillighet samt kontinuitet i vården. Vården baserar sig alltid på frivillighet samt ett individuellt vårdavtal som ingås med familjen.  

Hemsjukhuset är ett alternativ till vård på sjukhus. Genom att ge sjukvård hemma kan man förkorta sjukhusvistelsen eller ersätta den helt.

Hemsjukhuset gör det möjligt för familjen att fortsätta med det normala vardagslivet och vara tillsammans också under en sjukdom. Det höjer livskvaliteten, allmänkonditionen och ökar känslan av trygghet att vara hemma i en bekant och trygg miljö.

Den vårdande läkaren fattar beslutet om att patienten flyttas till hemsjukhuset. Diagnosen ska alltid vara klar och sjukdomens förlopp bör kunna förutsägas. Detta är viktigt för att det inte ska ske överraskande vändningar i patientens tillstånd.

Patienterna är barn i åldern 0-16 som har en övergående infektionssjukdom eller en långvarig sjukdom. För tidigt födda bäbisar kan vårdas vid hemsjukhuset före egentlig utskrivning. Dessutom kan barn som behöver palliativ vård vårdas vid hemsjukhuset.

Hemsjukhusets patienter kan även vara gravida kvinnor, mammor med nyfödda barn samt patienter med kvinnosjukdomar som behöver vård dagligen. 

Om en mamma och en baby åkt hem mindre än 48 timmar efter förlossningen kommer de till hemsjukhuset inom några dagar. Då görs en undersökning av en barnläkare och en barnmorska.

När ett barn är patient vid hemsjukhuset ansvarar föräldrarna för den dagliga vården och omsorgen hemma. Barnet är huvudsakligen på föräldrarnas ansvar. Anställda vid hemsjukhuset besöker familjen för att göra de nödvändiga vårdåtgärderna. Dessutom ges läkemedel och görs en bedömning av hur barnet mår.

Personalen vid hemsjukhuset kan kontaktas per telefon. Barnet eller den vuxna kan vid behov tas för vård på vårdavdelning oberoende av tiden på dygnet.

Barnsjukskötarna arbetar vardagar i morgon- och kvällsskift samt under helgerna i förlängda morgonskift. En barnmorska arbetar vardagar i morgonskift samt ordnar förlossningsförberedelse.Kontaktuppgifter


Sjukskötare vid hemsjukhuset för kvinnor och barn kan kontaktas per telefon vardagar kl. 8-21 och under helger kl. 8-18.

Övriga tider kopplas samtalet antingen till avdelningen för barn och ungdomar eller till förlossningsavdelningen. 

Telefonnumren:

Sjukskötare
tfn 0400 145 106

Barnmorska
tfn 0400 145 107

Förlossningsavdelningen
tfn 06 826 4355 Avdelningsskötare, förlossningar och kvinnosjukdomar 
Jessica Wikblad


Serviceområdeschef
Heidi Pettersson


Hemsjukhuset för kvinnor och barn
Biträdande överläkare, förlossningar och kvinnosjukdomar 
Charlotta Frostdahl


Överläkare, barnsjukdomar  
Andreas Blanco Sequeiros