Hälsotjänster ➔ Rådgivningarna ➔

Rådgivningarna

Aktuellt

Elektronisk kontakt öppnas på Soites rådgivningar

Soites e-tjänster utvidgas på rådgivningarna i Soites område. Som ny tjänst tas i bruk elektronisk kontakt (så kallad dubbelriktad kommunikation), vilket innebär att en anställd vid Soite och en klient kan kommunicera elektroniskt via Soites Egenvårdstjänst. Elektronisk kontakt tas i bruk på alla mödra-, preventiv- och barnrådgivningar i Soite.


Via den elektroniska Egenvårdstjänsten kan en klient skicka ett meddelande till Soites rådgivning när det passar hen bäst. En hälsovårdare på rådgivningen svarar på meddelandet eller ringer klienten så snart som möjligt under tjänstetid.


Vid identifiering i e-tjänsterna används nättjänsten Suomi.fi och inloggningen sker med nätbankskoder eller ett mobilcertifikat. Meddelandena förmedlas via nättjänsten på ett datasäkert sätt och utomstående kan inte läsa, kopiera eller ändra dem.

Elektronisk tidsbeställning för influensavaccination

Till rådgivningarna i Karleby (med undantag av Kelviå, Lochteå och Ullava) har öppnats elektronisk tidsbeställning för influensavaccination. Familjerna kan beställa tid elektroniskt för vaccination av barn och familjen via nedanstående länk. Identifieringen i elektroniska tjänster sker med nätbankskoder.

Det influensavaccin som används under den här säsongen skyddar mot fyra olika influensavirus: två influensa A-virus och två influensa B-virus. För 2-6-åriga barn erbjuds också nässprayvaccinet FluenzTetra.

OBS!
- Ta med ditt identitetsbevis (körkort, pass eller ett FPA-kort med foto) till vaccinationen.
- För att underlätta vaccinationen är det bra att ha på sig kläder som gör det lätt att blotta överarmen.
- Var beredd på att stanna i vaccinationsenheten i 15 minuter efter vaccinationen.

Läs mera om influensavaccinationer


Rådgivningarnas centraliserade telefontjänst

Soite har centraliserat rådgivningarnas telefontjänst till ett telefonnummer. Samtidigt har man slopat hälsovårdarnas egna telefontider och telefonnummer.
Till den centraliserade telefontjänsten hör Soites mödrarådgivningar, barnrådgivningar och preventivrådgivningar i Mellersta Österbottens landskap.

Rådgivningarna i Kronoby hör inte till telefontjänsten, dvs. telefonnumren i Kronoby ändras inte. Också telefonnumren på Soites familjerådgivningar förblir desamma.

Rådgivningarnas nya kundservicenummer är 06 826 4477. Telefontjänsten är öppen från måndag till torsdag kl. 8-15 och fredagar kl. 8-14. Soite använder också en återuppringningstjänst: om man inte kan besvara ditt samtal genast, ringer man upp dig senare. Vi försöker ringa dig så snart som möjligt, senast under samma dag.

Via rådgivningarnas centraliserade telefontjänst kan du:

  • få rådgivning och hjälp i icke-brådskande ärenden
  • be om redogörelse för tillfällig vårdledighet som arbetsgivaren kräver när ett barn insjuknar. Obs.! redogörelser skrivs inte i efterhand
  • lämna en begäran om återuppringning till din egen hälsovårdare
  • boka mottagningstider till rådgivningar (kan också göras elektroniskt)
  • fråga om laboratoriesvar (kan också göras elektroniskt)

Telefonsamtalen som kommer till klienttjänstnumret besvaras av rådgivningarnas hälsovårdare. Du kan fortfarande diskutera med din egen hälsovårdare genom att lämna hen en begäran om att bli uppringd.


Kraftfamiljer 

Barnrådgivningarna i Soites område har tagit i bruk verksamhetsmodellen Voimaperheet (kraftfamiljer). Vi ber alla föräldrar fylla i ett Voimaperheet-formulär före sitt barns fyraårskontroll. Formuläret skickas hem till familjerna månaden innan barnet fyller fyra år. Om ni inte fått formuläret hemskickat, får ni det av hälsovårdaren vid rådgivningsbesöket.

Med hjälp av formuläret försöker man identifiera de familjer som kunde ha hjälp av föräldrarådgivningsprogrammet som ordnas via internet och per telefon. Målet för programmet är att under en familjecoach handledning stärka föräldrarnas positiva föräldrafärdigheter samt kontroll över vardagen. Programmet försöker nå de familjer som har problem som har att göra med ett barns beteende. Föräldrahandledningen genomförs av Voimaperheet-arbetsgruppen vid Åbo universitet.

Mera information:
www.utu.fi/voimaperheet
voimaperheet@utu.fi


Kontaktuppgifter

Rådgivningarnas kundservicenummer
tfn 06 826 4477
mån-tors kl. 8-15, fre kl. 8-14

Ta kontakt elektroniskt:

Barnrådgivningarna

Mödrarådgivningarna

Preventivrådgivningarna


Avdelningsskötare 
Pia Rauhala
tfn 044 730 7971 

Ansvarsområdeschef
Perho älvdal
Inkeri Jussila
 
Ansvarsområdeschef
Lestijokidalen
Inkeri Jussila

Ansvarsområdeschef
Karleby

Hannele Tikkakoski-Alvarez
tfn 044 730 7679


Ansvarsområdeschef
Kronoby
Anita Pöyhönen
tfn 044 780 9650


Serviceområdeschef
Hannele Tikkakoski-Alvarez
tfn 044 730 7679


 
 
 

Elektronisk kontakt 
Tidsbeställning till rådgivningarnas influensavaccinationerVi finns på Instagram: