Hälsotjänster ➔ Rådgivningarna ➔

Rådgivningarna

Aktuellt

Björkhagens hälsostation renoveras under sommaren

Björkhagens hälsostation renoveras under sommaren och därför är Björkhagens rådgivning stängd 17.6 - 4.10.2019.

Tjänster under stängningen
Rådgivningstjänsterna anordnas under stängningen vid Storby rådgivning (Kallisvägen 10, 67700 Karleby). Rådgivningsverksamheten inleds vid Björkhagens hälsostation igen måndag 7.10.2019.
Våra telefonnummer ändras inte.


RÅDGIVNINGARNAS CENTRALISERADE TELEFONTJÄNST

Soite har centraliserat rådgivningarnas telefontjänst till ett telefonnummer. Samtidigt har man slopat hälsovårdarnas egna telefontider och telefonnummer.
Till den centraliserade telefontjänsten hör Soites mödrarådgivningar, barnrådgivningar och preventivrådgivningar i Mellersta Österbottens landskap.

Rådgivningarna i Kronoby hör inte till telefontjänsten, dvs. telefonnumren i Kronoby ändras inte. Också telefonnumren på Soites familjerådgivningar förblir desamma.

Rådgivningarnas nya kundservicenummer är 06 826 4477. Telefontjänsten är öppen från måndag till torsdag kl. 8-15 och fredagar kl. 8-14. Soite använder också en återuppringningstjänst: om man inte kan besvara ditt samtal genast, ringer man upp dig senare. Vi försöker ringa dig så snart som möjligt, senast under samma dag.

Via rådgivningarnas centraliserade telefontjänst kan du:

  • få rådgivning och hjälp i icke-brådskande ärenden
  • be om redogörelse för tillfällig vårdledighet som arbetsgivaren kräver när ett barn insjuknar. Obs.! redogörelser skrivs inte i efterhand
  • lämna en begäran om återuppringning till din egen hälsovårdare
  • boka mottagningstider till rådgivningar (kan också göras elektroniskt)
  • fråga om laboratoriesvar (kan också göras elektroniskt)

Telefonsamtalen som kommer till klienttjänstnumret besvaras av rådgivningarnas hälsovårdare. Du kan fortfarande diskutera med din egen hälsovårdare genom att lämna hen en begäran om återuppringning.


KRAFTFAMILJER

Barnrådgivningarna i Soites område har tagit i bruk verksamhetsmodellen Voimaperheet (kraftfamiljer). Vi ber alla föräldrar fylla i ett Voimaperheet-formulär före sitt barns fyraårskontroll. Formuläret skickas hem till familjerna månaden innan barnet fyller fyra år. Om ni inte fått formuläret hemskickat, får ni det av hälsovårdaren vid rådgivningsbesöket.

Med hjälp av formuläret försöker man identifiera de familjer som kunde ha hjälp av föräldrarådgivningsprogrammet som ordnas via internet och per telefon. Målet för programmet är att under en familjecoach handledning stärka föräldrarnas positiva föräldrafärdigheter samt kontroll över vardagen. Programmet försöker nå de familjer som har problem som har att göra med ett barns beteende. Föräldrahandledningen genomförs av Voimaperheet-arbetsgruppen vid Åbo universitet.

Mer information:
www.utu.fi/voimaperheet
voimaperheet@utu.fi


Samarbete startade mellan småbarnspedagogiken och Soites rådgivningar

Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE) och Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite har utvecklat nya klientorienterade verksamhetsmodeller för rådgivningstjänsterna. I vissa delar av landskapet genomförs pilotprojekt om samarbete mellan rådgivning och småbarnspedagogik.

Rådgivningsundersökningar för barn i lekåldern i samarbete med småbarnspedagogiken har startat i Karleby på Koivuhaan päiväkoti, Peurankadun päiväkoti, Tulliharjun päiväkoti och Kiviniityn päiväkoti samt  i Toholampi och Kannus.

 

Kontaktuppgifter

Rådgivningarnas kundservicenummer
tfn 06 826 4477
mån-tors kl. 8-15, fre kl. 8-14

Barnrådgivningarna

Mödrarådgivningarna

Preventivrådgivningarna


Avdelningsskötare 
Pia Rauhala
tfn 044 730 7971 

Ansvarsområdeschef
Perho älvdal
Inkeri Jussila
 
Ansvarsområdeschef Lestijokidalen
Inkeri Jussila

Ansvarsområdeschef
Karleby

Hannele Tikkakoski-Alvarez
tfn 044 730 7679


Ansvarsområdeschef
Kronoby
Anita Pöyhönen
tfn 044 780 9650


Serviceområdeschef
Hannele Tikkakoski-Alvarez
tfn 044 730 7679