Hälsotjänster ➔ Barnsjukhuset ➔

Ungdomspsykiatriska avdelningen 17

Ungdomsavdelningen 17 betjänar 13-17-åriga ungdomar och deras familjer. På avdelningen arbetar man familje- och nätverkscentrerat. I avdelningens hemlika miljö genomförs principerna för samhällsvård. Den slutna avdelningen har tio vårdplatser.

Man kommer till avdelningen med remiss. Det rekommenderas att klienten besöker avdelningen för att bekanta sig med den innan vården inleds.


Avdelningsvård behövs

 • när den unga personen upplever en svår kris
 • som undersökningsperiod för att utreda den unga personens symtom eller livssituation
 • som undersökningsperiod när öppenvårdens tjänster inte erbjuder ett tillräckligt stöd för den unga personen


Det kan till exempel vara fråga om

 • svårigheter med uppväxten och utvecklingen
 • psykotiska symtom, isolering
 • att den unga blir fast i hemmet utan framtidsplaner
 • problem i familjen och problem med mänskliga relationer
 • problem i skolan
 • beteendestörningar
 • depression
 • självdestruktivitet
 • rädslor, ångest
 • tvångsmässiga symtom
 • ätstörningar


Vårdens innehåll

 • vid avdelningsvård kan det vara fråga om kort krisvård, en undersökningsperiod, en längre vårdperiod, intervall- eller dagsjukvård
 • för varje ung person utarbetas en egen undersöknings- och vårdplan tillsammans med den unga personen och föräldrarna
 • den unga personen har en egen vårdare som hen kan diskutera sina ärenden med
 • till vården hör läkarundersökningar och vid behov psykologiska tester samt socialarbetarens tjänster
 • det hålls möten med familjen
 • det terapeutiska samhället på avdelningen innebär diskussioner i grupp samt funktionella metoder
 • vid sjukhuset finns en egen sjukhusskola för barn i grundskoleåldern
 • läkemedel används vid behov som stöd för den övriga vården
 • den unga personen kan ha permission enligt överenskommelse
 • personalen har tystnadsplikt


Det terapeutiska samhällets principer på avdelningen

 • individualitet
 • respekt för varandra
 • gott uppförande
 • ärlighet
 • ansvarskänsla


Avgifter

Av personer under 18 år debiteras vårdavgift för sju vårddagar per kalenderår.
Kontaktuppgifter

Ungdomspsykiatriska avdelningen 17 finns på våning 0 i r-flygeln på MÖCS (guidekarta).

 

Kansliet / avdelningen 17

tfn (06) 826 3050
fax (06) 826 3049

 

Avdelningssekreterare
Hanna Koivisto
tfn 040 804 3665

 
Biträdande avdelningsskötare 
Tuija Luoma
tfn 040 653 4062


Ansvarsområdeschef
Jaakko Kosonen
tfn 040 653 4064

 

Överläkare
Matti KaivosojaLänkar

Den psykiatriska viljeyttringen finns på sidan blanketter

På tjänsten Psykporten för unga hittar du information om ungdomarnas mentala hälsa och om rusmedelsfrågor.