Hälsotjänster ➔ Barnsjukhuset ➔

Ungdomspsykiatriska polikliniken

Vad erbjuder vi?

På ungdomspolikliniken arbetar vi konfidentiellt tillsammans med den unga personen och familjen. Vår centrala uppgift är att bedöma den unga personens situation och att planera vården. Besluten om vårdavtal fattar vi tillsammans med den unga personen och föräldrarna.

Våra vårdformer är:

  • individuell terapi
  • ett familje- och närverkscentrerat arbetssätt


Vi erbjuder även rådgivning och konsultationer. Våra tjänster är avgiftsfria för klienten. Personalen har tystnadsplikt.

För vem?

Till ungdomspolikliniken kan ungdomar i Mellersta Österbotten i åldern 13-18 år söka sig av t.ex. följande orsaker:

  • ångest
  • nervositet
  • olika rädslor
  • sömnsvårigheter
  • depression
  • självdestruktivitet
  • ätstörning
  • svår psykisk krissituation


Hur kan man komma till oss?

Ungdomspsykiatriska öppenvården fungerar utan remiss. Bedömningen inom specialsjukvården görs i samarbete med skolhälsovården, elevvården och andra samarbetspartners på grundnivå. Den unga och föräldrarna kontaktar alltså först till exempel en skolhälsovårdare eller kurator.


Öppettider

mån-tors kl. 8-16
fre kl. 8-15


Övriga tider sök dig till samjouren.

Kontaktuppgifter

Mariegatan 16-20, 67200 Karleby
Centralsjukhusets r-flygel våning 0 (guidekarta).


Avdelningssekreterare
Sirpa Tornikoski
tfn 040 653 4513
Telefontid
mån-tors kl. 8.00-16.00,
fre kl. 8.00-14.30

Fax: (06) 826 3049
 
Biträdande avdelningsskötare 
Tiina Lerbacka
tfn 044 723 2357

Ansvarsområdeschef
Jaakko Kosonen
tfn 040 653 4064 


Överläkare
Matti KaivosojaNättjänsten Psykporten.fi erbjuder information om mental hälsa och hjälp för att bedöma hur svårt symptomet eller problemet är.


Information (på finska):

Mielenterveystalo.fi esittely.pdf

Lastenmielenterveystalo.fi esittely.pdf

Nettiterapiat.pdf

Ammattilaisten osio II.pdf