Hälsotjänster ➔ Studerandehälsovård ➔

Toholampi studerandehälsovård 

Gymnasieutbildning:

Toholammin lukio, Ullavavägen 18 A, 69300 Toholampi
Tfn 040 804 4620 Ulla-Maj Suominen
förnamn.efternamn(at)soite.fi

Kontaktuppgifter

Ansvarig:
Avdelningsskötare
Anu Vähärautio 
Tfn 040 806 5791
förnamn.efternamn(at)soite.fi