Socialservice ➔ Handikapptjänster ➔

Dag- och arbetsverksamhet samt öppet arbete

När dagverksamhet ordnas anses med gravt handikappad en arbetsoförmögen person som p.g.a. en mycket svår funktionsnedsättning som beror på en skada eller sjukdom inte kan delta i den arbetsverksamhet som avses i socialvårdslagen. Dessutom ska personens utkomst basera sig främst på förmåner som beviljas på basis av sjukdom eller arbetsoförmögenhet.


Resultaten från enkäten om kundtillfredsställelse våren 2018
Kontaktuppgifter

Serviceområdeschef för arbets- och dagverksamhet för utvecklingshämmade och handikappade
Sari Valkama
tfn 040 804 2985


Betalningar och fakturering inom dag- och arbetsverksamheten
Servicehandledare Päivi Torppa
tfn 040 804 5870