Hälsotjänster ➔ Expertsjukskötarnas mottagningar ➔

Jourhavande sjukskötare

En jourhavande sjukskötare arbetar antingen vid samjouren eller på hälsostationernas brådskande mottagningar. En del av de jourhavande sjukskötarna har på basis av sin specialutbildning även begränsad rätt att ordinera läkemedel. En jourhavande sjukskötare kan vid behov konsultera en läkare.

Verksamheten på en jourhavande sjukskötares mottagning omfattar:

 • bedömning av infektionspatienter och korta sjukledigheter
 • vård av små sår (tejpning, suturer, limning)
 • bedömning av eventuella sträckningar och frakturer
 • bedömningen av förlängning av sjukledigheten i klara fall
 • första bedömningen vid plötslig ryggsmärta och beviljande av sjukledighet, läkaren konsulteras om medicineringen
 • bedömning av hudsjukdomar som är lätta att diagnostisera (svinkoppor, inflammation i nagelvallen osv.)
 • urinvägsinfektioner enligt God medicinsk praxis-rekommendationerna
 • behandling av patienter med ögoninflammation
 • mätning av ögontrycket
 • bedömning av allergisymptom och handledning i fråga om användningen av egenvårdsmedel
 • öronvärk och öronkontroller


Kontaktuppgifter

Karleby

Tidsbeställningar och förfrågningar
mån-fr kl. 7.30-16.00
tfn 06 828 7310

Kronoby 

Tidsbeställning 
mån-ons, fre 8.00 - 15.30
tfn 040 806 5700

Terjärv 
Tidsbeställning
mån-tis, tors-fre 8.00 - 15.30
tfn 040 806 5800

Nedervetil 
Tidsbeställning mån, ons
8.00 - 15.30
fre 8.00 - 12.00
tfn 040 806 5900


Älvdalarna

Kannus, Lestijärvi, Toholampi
Tidsbeställning
vardagar mån - fre kl. 8 - 16
tfn 040 804 2000


Halso, Kaustby, Vetil
(Tunkkari hälsovårdscentral)

Tidsbeställning
vardagar mån - fre kl. 8 - 16
tfn 040 804 5000


Perho
Tidsbeställning
vardagar mån - fre kl. 8 - 16
tfn 040 804 3000