Hälsotjänster ➔ Jouren ➔

Jouren

Om du anser att du behöver vård inom ett dygn p.g.a. en skada eller en plötslig sjukdom, ring  (06) 826 4500.

I nödsituation ring nödcentralen, nummer 112.

Soites jourmottagningar finns på Välfärdscentralerna och på Mellersta Österbottens centralsjukhus samjour.

Bedömningen av jourpatienternas behov av vård baserar sig på social- och hälsovårdsministeriets "Enhetliga grunder för jourvård" samt Soites egen ABCDE-klassificering i fråga om brådska.

På jourmottagningarna vårdas patienter som behöver vård inom ett dygn p.g.a. en skada eller plötslig sjukdom.Nödnumren

  • Nödnumret 112


Kontaktuppgifter

Mariegatan 16-20,
67200 Karleby
l-flygeln, ingång B1 (guidekarta)

Samjouren / telefonrådgivning
Akutskötare
tfn (06) 826 4500

Sekreterare 
tfn 040 653 4145
fax (06) 826 4651

Temporär biträdande avdelningsskötare
Anette Rautapuro
tfn 0400 145 578

Biträdande avdelningsskötare
Teija Ronkainen
tfn 040 653 4482


Avdelningsskötare,
ansvarsområdeschef
Pirjo Sinko
tfn 044 723 2324


Överläkare, 
jourens medicinska chef 
Tomas Björk
tfn 06 826 3221 (sekreterare)


Serviceområdeschef
jour- och diagnostiktjänsterna
Sari Timonen
tfn 044 723 2307