Socialservice ➔ Seniorernas tjänster ➔

Serviceboende och anstaltsvård

Aktuellt

Förändringar inom serviceboende med heldygnsomsorg och intervallvård med anledning av coronavirusläget:

  • Intervallvård:
    • Till intervallvården kan inte tas en patient som har förkylningssymtom eller som utsatts för coronavirussmitta. Klienten ska testas för corona och provsvaret ska vara negativt.
  • Boendetjänster:
    • För Heimbos och Sandbackas (Sandbo och Sandhen) boendeserviceenheter införs besöksförbud fram till 8.11.2020.
    • Vid alla enheter inom serviceboende med heldygnsomsorg införs besöksbegränsningar.
    • Mer information får du från boendeserviceenheterna.


Serviceboende och anstaltsvård tryggar individuellt och hemlikt boende för personer som fyllt 65 år och som behöver vård och omsorg dygnet runt. Servicen är avsedd för personer som inte klarar sig i sitt eget hem med hjälp av de tjänster som tillhandahålls hemma.

Man stöder klienters självständighet genom att erbjuda vård som hjälper dem att bevara sin funktionsförmåga. Utgångspunkten är den äldres egna resurser.

Vid servicehus finns enkel- och dubbelrum som möbleras med egna möbler. En person som bor på ett servicehus kan ansöka om bostadsbidrag och vårdbidrag för pensionstagare hos FPA.


Ohje vierailijoille (pdf)

Kontaktuppgifter

Serviceområdeschef för serviceboende och anstaltsvård

Minna Mäkitalo-Rauma
tfn 044 780 9103