Tjänster för familjer och barn

Soite erbjuder invånarna i området mångsidiga hälso-, sjukvårds- och socialtjänster. Nedan finns en lista över centrala tjänster för familjer och barn. Du hittar mer tjänster i webbplatsens huvudmeny. Bekanta dig också gärna med Hälsobyn som erbjuder mycket information och anvisningar gällande olika symptom och livssituationer.

Hälso- och sjukvård:
Elektroniska tjänster:

Om ett barn eller ungdom insjuknar i en allvarlig sjukdom:


Stöd i vardagen: