Hälsotjänster ➔ Rådgivningarna ➔

Familjerådgivningarna

Familjerådgivningen betjänar familjer som har barn under 18 år. Tjänsterna är avgiftsfria för klienten och de är frivilliga och konfidentiella.

Familjerådgivningarna erbjuder lagstadgad uppfostrings- och familjerådgivning. Detta görs genom att stödja och främja det psykiska välbefinnandet och livshanteringen hos barn, unga och familjer.

Familjerådgivningen ger experthjälp vid problemsituationer i familjelivet. Det kan t.ex. i barnens uppfostran och utveckling samt i relationerna uppstå situationer där en utomstående kan tillföra nya synvinklar.

 Du kan kontakta familjerådgivningen om:
  • du är bekymrad över ditt barns beteende, sinnesstämning eller annat som berör känslolivet
  • du vill diskutera ditt barns utveckling eller uppfostran
  • ditt barn har svårigheter i daghemmet, skolan eller med kamraterna
  • du har frågor i fråga om föräldraskap
  • du önskar hjälp med att reda ut konfliktsituationer inom familjen
  • du önskar hjälp med problem i parrelationen
  • ni funderar på att skilja er eller familjen behöver stöd i att klara av skilsmässan
  • familjen har drabbats av ett dödsfall eller av någon annan svår livssituation

Tilläggsinformation angående stöd för parförhållandet och skilsmässotjänster på Soites område: Stöd för parförhållandet och tjänster vid separation

Arbetsmetoder

 På familjerådgivningen arbetar för tillfället psykologer och familjeterapeuter samt en kanslist. Tjänster produceras även för svenskspråkiga klienter.

Vid behov samarbetar vi med olika aktörer som är viktiga ur barnets och familjens synvinkel.

Arbetet kan ske i form av individuella möten, par- eller familjemöten, undersökningar av barnet och nätverksarbete.


Kontaktuppgifter

Karleby familjerådgivning

Långbrogatan 1-3, (Hagströms hörn, D-trappan)
67100 Karleby

Öppen mån-tors kl. 8-16, fre 8-15.

Parkeringsställe hittar du lättast på parkeringsplatsen vid köpcentret Kallestorg.

Rådgivning och tidsbeställning

Nya klienter:
Servicehandledning för barnfamiljer
tfn 06 826 3011
telefontider: mån, tors, fre kl. 8-12 och tis, ons kl. 12-16
Du kan också lämna en begäran om att bli uppringd via den elektroniska Hjälp-knappen

Ändring och avbokning av bokade tider:
Familjerådgivningens kansli
tfn 040 806 5078

Du kan ringa till familjerådgivningen och beställa tid utan remiss. Väntetiderna varierar från några veckor till några månader. I mer akuta fall försöker vi ordna tid så fort som möjligt.

De som är bosatta i Kronoby kan även uträtta ärenden på familjerådgivningen i Jakobstad


Familjerådgivnings-tjänsterna i Lestijokidalen


Kannus familjecentrum
Asematie 1
69100 Kannus

Tidsbeställning och telefonrådgivning:

tis och fre kl. 8-9

socialarbetare, psykoterapeut, specialnivå 
Marita Toivonen
tfn 040 804 2811


Familjerådgivnings-tjänsterna i Perho älvdal


Familje- och socialcentret Pajala
Pajalantie 1
69600 Kaustby

Tidsbeställning och telefonrådgivning:

socialarbetare
Sanna Myllymäki
tfn 040 804 5811


Serviceförman
Arja Seppälä

Hjälp-knappen 24/7 för barnfamiljer


Vi finns på Instagram: