Socialservice ➔ Familjestödservice ➔

Familjestödsservice

Syftet med tjänsterna är att stödja barnfamiljer vid utmaningar som gäller vardagen, att orka, föräldraskapet och uppfostran. Målet med arbetet är att stärka familjens resurser och delaktighet, att öka välbefinnandet och att stödja familjens funktionsförmåga samt föräldraskapet. Familjestödsservice är nödvändigt till exempel när en familj har ett särskilt behov av stöd. Behovet kan bero på en sjukdom eller livskris eller på att familjens eget nätverk är litet eller långt borta.

Familjestödsservice förverkligas i enlighet med socialvårdslagen. Arbetsformer inom Soites familjestödsservice är bedömning av servicebehov, hemservice för barnfamiljer, familjearbete och socialarbete. Till familjestödsservicen hör också stödpersons- och stödfamiljsverksamhet samt kamratstödsgrupper.

Vid brådskande barnskyddsbehov och i familjens krissituationer kan du kontakta socialjouren dygnet runt, tfn 044 780 9173.Kontaktuppgifter

Socialjouren:
tfn 06 826 3002
(dygnet runt) 

Det allmänna nödnumret: 112


Karleby

Villa Familjecenter
Hemgårdsvägen 4,
67600 Karleby
 
Karta

tfn 040 806 5238,
040 806 5097
Fax 06 835 2402 


Karleby familjesocialarbete och familjehandledning

Ledande socialarbetare Henna Kivelä

tfn 040 804 3637


Kronoby familjesocialarbete

Serviceområdeschef Minna Lönnbäck

tfn 044 780 9442


Lestijokidalens familjesocialarbete

Kannus, Toholampi, Lestijärvi


Kannus socialbyrå
Asematie 1 (PL 42), 69101 Kannus
Karta

Ledande socialarbetare Ulla Siirilä
tfn 040 804 2720

Socialarbetare
tfn 040 804 4720

Perho älvdals familjesocialarbete

Halso, Kaustby, Vetil, Perho


Familje- och socialcentret Pajala
Pajalantie 1, 69600 Kaustby
Karta


Ledande socialarbetare Ulla Siirilä

tfn 040 804 2720


tfn 040 804 5720, 
040 804 3720