Socialservice ➔ Familjestödservice ➔

Familjearbete

Vår verksamhetsidé är att stödja barnfamiljernas välbefinnande och att stärka föräldraskapet.

Hur blir man klient?

En socialarbetare inom familjetjänsterna eller barnskyddet gör tillsammans med familjen en bedömning av familjens stödbehov. Ett alternativ kan vara familjearbete.

För vem?

För familjer:

 • med minderåriga barn
 • som önskar stöd för sin funktionsförmåga eller resurser
 • som önskar stärka vardagsrutinerna och det egna kunnandet
 • som har utmaningar i föräldraskapet
 • om man är oroad över ett barns eller en ungdoms uppväxt, utveckling eller uppfostran
 • om det finns utmaningar i växelverkan mellan familjemedlemmarna
 • om det pågår en förändringssituation i familjen
 • om stödet från närståendenätverket inte är tillräckligt

Vad kan familjearbete innebära?

 • Diskussioner och handledning. Man försöker komma tillsammans på sätt att få vardagen att fungera bättre. Dessutom försöker man hitta sätt att lösa problemsituationer i föräldraskapet och omsorgen. Det kan t.ex. vara problem med växelverkan, dygnsrytm, gränser och regler, gemensamma aktiviteter. Vid sidan om detta kan man även ha möten i form av aktiviteter. Det kan t.ex. ordnas en utflykt till ett vindskydd eller till en pulkabacke, bowling osv.
 • Handledning i att uträtta ärenden.
 • Handledning i fråga om familjens gemensamma eller barnets egna möjligheter till hobbyer.


Kontaktuppgifter

Karleby 
Villa Familjecenter
Hemgårdsvägen 4, 67600 Karleby 
tfn 040 806 5238, 040 806 5097 
Fax 06 835 2402 

Karleby familjesocialarbete och familjehandledning

Ledande socialarbetare Henna Kivelä

tfn 040 804 3637


Kronoby familjesocialarbete

Serviceområdeschef Minna Lönnbäck 

tfn 044 780 9442


Lestijokidalens familjesocialarbete

Kannus, Toholampi, Lestijärvi


Kannus socialbyrå
Asematie 1 (PL 42), 
69100 Kannus

Karta


Ledande socialarbetare Ulla Siirilä

tfn 040 804 2720


Perho älvdals familjesocialarbete

Halso, Kaustby, Vetil, Perho


Familje- och socialcentret Pajala
Pajalantie 1, 69600 Kaustby
tfn 040 804 5720, 804 5721
Karta


Ledande socialarbetare Ulla Siirilä

tfn 040 804 2720