Hälsotjänster ➔ Hälsostationerna ➔

Perho

På Perho hälsovårdscentral ordnas läkarmottagning för förebyggande, konstaterande, behandling och uppföljning av sjukdomar.

Rådgivning om hälsa och sjukdom, bedömning av vårdbehovet samt tidsbeställning till läkarmottagning och till skötarnas mottagningar vardagar måndag till fredag kl. 8.00-16.00.

Vid tidsbeställning ber vi kunden uppge orsaken till besöket så att vi kan se till att hen får god service, en ändamålsenlig vårdplats och tillräcklig mottagningstid.
 
Vi ber att kunderna tar med alla aktuella läkemedelsrecept och papper som har att göra med uppföljning av vården (t.ex. uppföljningskortet för blodtrycket).

Om arbetsgivaren har ett avtal om sjukvård inom företagshälsovården, ber vi patienten i första hand kontakta sin egen företagshälsovård.  

För annullering av beställd tid ring tidsbeställningens telefonnummer under telefontiderna eller skicka ett textmeddelande vilken tid på dygnet som helst till numret 040 804 3090. I textmeddelandet bör du meddela ditt namn och tiden som annulleras. Man kan inte ringa till textmeddelandenumret.

Förfrågningar om laboratoriesvar mån, tis och tors kl. 12.00-14.00.

Gällande resultaten från de laboratorieprov som ordinerats på hjärt-, diabetes- och andningsskötarnas mottagningar och vårdanvisningarna ring ifrågavarande skötare under telefontiden.

Marevan-dosen meddelas patienten enligt avtal eller resultatet meddelas på något annat sätt som den vårdande enheten och patienten skilt kommit överens om.

Gällande laboratorieprov som ordinerats på företagshälsovården och vårdanvisningarna ring företagshälsovården under dess telefontider.

Förfrågningar om röntgenundersökningar vardagar mån-fre kl. 8.00-16.00.


Öppethållningstider

Tidsbeställningar och förfrågningar
mån-fre kl. 08.00-16.00

Laboratoriet, provtagning: Nordlab

Förfrågningar om laboratoriesvar
mån, tis och tors kl. 12.00-14.00

Förfrågningar om röntgensvar vardagar mån-fre kl. 8.00-16.00

Du kan själv göra en bedömning av vårdbehovet i den elektroniska applikationen Symtomhjälp, som styr dig till rätt mottagning.


Vardagar kl. 16-08 samt under veckosluten och söckenhelgerna (24 h)
kontakta centralsjukhusets Samjour.

Kontaktuppgifter

Perho hälsovårdscentral
Vanhainkodintie 20
69950 Perho
tfn 040 804 3000

Tidsbeställning
tfn 040 804 3000

För annullering av beställd tid ring tidsbeställningens telefonnummer under telefontiderna eller skicka ett textmeddelande vilken tid på dygnet som helst till numret 040 804 3090. I textmeddelandet bör du meddela ditt namn och tiden som annulleras. Man kan inte ringa till textmeddelandenumret.


Förfrågningar om laboratoriesvar
tfn 040 804 3020

Förfrågningar om röntgensvar
tfn  040 804 3000


Chef för mottagningstjänsternas serviceområde
Annika Ollikainen
tfn 040 804 2145