Socialservice ➔ Handikapptjänster ➔

Perho verksamhetscenter  

Perho verksamhetscenter är en enhet som erbjuder dag- och arbetsverksamhet och öppen arbetsverksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Centret ligger i centrum av Perho och för närvarande har det 19 klienter.

Huvudvikten i verksamheten ligger i dagverksamhet. Vi anser det vara väsentligt att var och en blir bemött som en individ och uppmärksammad dagligen. Dagens program planeras enligt klientens behov och önskemål. Vårt mål är att hitta sådan utvecklande aktivitet till vardagen som lämpar sig bäst för klienten. Till dagen hör olika aktivitetsstunder som innehåller olika sinnesupplevelser, arbete med händerna, musik och motion. Vistelse utomhus är en viktig del av dagen.

Till personalen hör en serviceområdeschef, en ansvarig handledare och tre handledare.

Produkter som tillverkas i arbetsverksamheten säljs i vår egen butik som är öppen vardagar kl. 9 - 15.


Plan för egenkontroll (på finska)

Kontaktuppgifter

Besöksadress:
Verksamhetscentret
Vehmassuontie 9
69950 Perho
Karta

Tf serviceförman
Marko Hotakainen
tfn 040 804 3882

Ansvarig handledare
Niina Anttila
tfn 040 804 3870