Hälsotjänster ➔ Poliklinikerna och ingreppsenheterna ➔

meddela om förhinder 

Om du inte kan komma till mottagningen vid överenskommen tid, meddela ifrågavarande enhet så fort som möjligt. Samtidigt kan du beställa ny tid.