Hälsotjänster ➔ Poliklinikerna och ingreppsenheterna ➔

Annullering av polikliniktid

Observera det följande när du annullerar en tid som reservats för dig:

  • Anmäl alltid om ditt förhinder vid ett sjukdomsfall som hindrar dig från att komma till ditt ingrepp. Du kan använda blanketten nedan eller ringa telefonnumret i följebrevet.
  • Operationstider kan inte annulleras elektroniskt!
  • Tidsreserveringar till inremedicinska polikliniken och de psykiatriska enheterna kan inte annulleras elektroniskt.
  • Sådana orsaker till annullering som inte hör till orsakerna som lagen godkänner ingår inte i vårdgarantin. Om du väljer alternativet "annan orsak" kan det leda till att du blir utanför vårdgarantin.
  • Den beställda tiden måste annulleras senast en vardag före den beställda tiden. Vi debiterar 50,80 € för en tid som inte annullerats.
  • Om du annullerar din tid kan din vård fördröjas eftersom nästa lediga tid kanske är först om några veckor. Orsaken till detta är att flera undersökningstider ska samordnas och att det är knappt om lediga tider.
  • Ditt önskemål gällande ny tid är inte bindande för dem som sköter tidsreservering.
  • Det kan hända att man blir tvungen att upprepa undersökningar som gjorts tidigare.