Annullering av polikliniktid

Här kan du avboka en polikliniktid som reserverats till Mellersta Österbottens centralsjukhus.

Fyll i uppgifterna omsorgsfullt och sänd in avbokningen.

Till vilken avdelning var tiden reserverad:

Datum för polikliniktiden (dd.mm.åååå)

Tidpunkt för polikliniktiden (tt:mm)

Då du får förhinder, bör du avboka den reserverade tiden omgående så att tiden kan ges åt en annan patient i stället. Avbokningen bör göras senast en vardag före den reserverade tiden. Vi debiterar 50,80 € för en tid som inte avbokats.

Namn

Adress

Telefonnummer (tjänstetid)

E-post

Orsaken till annulleringen

Jag önskar att få en ny tid

Om du vill få en ny tid, ange önskemål (datum). Om du inte vill ha en ny tid, ange orsak.

Vill du annullera eventuella andra reserverade tider som berör denna annullering? Ange i så fall vilka.