Hälsotjänster ➔ Patientföreskrifter

Patientföreskrifter

I Hälsobyn hittar du en stor mängd patientanvisningar. Hälsobyn är en nättjänst inom specialsjukvården som experter har utvecklat i samarbete med patienter. Tjänsten består av virtuella hus med anvisningar i olika livssituationer och vid olika symtom. Webbplatsen Hälsobyn har också en stor mängd anvisningar för egenvård


Barnsjukdomar och barnneurologi

Cancersjukdomar och strålbehandl

Dialys- och njurenheten

Fysiatri och rehabilitering

Hud- och könssjukdomar

Inre medicin och lungsjukdomar

Gastro

Hematologia

Keuhkosairaudet

Lungsjukdomar

Osasto 8/sydänpoliklinikka

Reuma

Kirurgi

Allmän kirurgi

Allmänna föreskrifter

Barnkirurgi

Bröstcancer

Före operation - Förhandsuppgifter för anestesi

Gastroenterologi

Gastroenterologi

Handkirurgi

Ortopedi

Plastikkirurgi

Ryggortopedi

Sköldkörteln

Thorax- och blodkärlskirurgi

Urologi

Kvinnossjukdomar och förlossningar

Inför operation

Naistentautien poliklinikka

Osasto 3

Äitiyspoliklinikka

Neurologi

Obduktion

Psykiatri

Radiologi

Anvisning till röntgenundersökning för patienter inom öppna hälsovården

Barnundersökning

Barnundersökning - Ultraljudsundersökning av barn

Datortomografi (CT-föreskrifter)

Foreskrifter vid Tunkkari röntgen

Föreskrifter vid Kannus röntgen

Genomlysning (LPV)

Isotop (Gammaundersökning)

Kontrastmedelsundersökning av blodkärlen (Angio)

Magnetundersökning (MRI)

Mammografi

Ultraljud

Övriga rtg-undersökningar

Samjouren

Socialarbete

Tand-, mun- och käksjukdomar

Ögonsjukdomar

Öron-, näs- och halssjukdomar