Hälsotjänster ➔ Specialsjukvårdens avdelningar ➔

Psykiatriska avdelningen 15

Verksamhetsidén på psykiatriska avdelningen 15:
Vi främjar hälsa, välbefinnande och delaktighet hos barn, ungdomar, vuxna och familjer. Vi erbjuder högklassiga, flexibla och yrkesövergripande tjänster och samarbetar med individer, familjer och närstående.

Psykiatriska avdelningen 15 producerar akuta och rehabiliteringspsykiatriska tjänster för Soites verksamhetsområde, för de södra delarna av Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt samt Jakobstadsregionen. På avdelningen arbetar en jourhavande psykiater och en jourhavande psykiatrisk sjukskötare.

På avdelning 15 vårdas vuxna som genomgår en livskris, har problem med sin psykiska hälsa och/eller en psykisk sjukdom. Vård på avdelning behövs när öppenvården inte hjälper tillräckligt. Vården utgår från patientens behov, är öppenvårdsinriktad, individuell och av hög kvalitet. Avdelningen hjälper och stöder både patienter och närstående.

Avdelningen består av enheterna 15/A och 15/B samt en öppenvårdsenhet. 15/A och 15/B har 17 patientplatser och öppenvårdsavdelningen 14 patientplatser.

Den primära uppgiften är att i den akuta fasen bedöma vårdbehovet, att undersöka, ge vård samt kartlägga behovet av rehabilitering. Målet är att alltid komma överens om vården med patienten och patientens anhöriga. Detta görs med stöd och respekt för självbestämmanderätten och möjligheterna att klara sig själv. En del patienter behöver dock vård som är oberoende av deras vilja. Vården planeras alltid individuellt.

Vårdperioderna är korta kris-, övervaknings- och undersökningsperioder. Efter avdelningsvård fortsätter vården i den individuellt överenskomna enheten inom öppenvården i patientens hemkommun.Kontaktuppgifter

Psykiatriska avdelningen 15 har sina slutna enheter 15/A och 15/B i P- och R-flygeln på 2 vån. vid MÖCS.

Psykiatriska avdelningen 15 har sin öppna enhet i P-flygeln på 0 vån. (guidekarta).

 
Kanslierna

Slutna enheten 15/A
tfn 040 653 4128

Slutna enheten 15/B
tfn 040 804 5536

Öppna enheten
tfn 040 653 4130


Avdelningssekreterare
Kaija Kaarto
tfn 040 653 4366

Elina Åkerblom
tfn 040 653 4407

 

Avdelningsskötare
Sakari Ruisaho
tfn 040 653 4066


Överläkare
Jarkko Heino

Länkar

Den psykiatriska viljeyttringen finns på sidan blanketter