Hälsotjänster ➔ Poliklinikerna och ingreppsenheterna ➔ ➔ Psykiatrins öppenvård

Psykiatrisk öppenvård

Målet med mentalvårdsarbetet är att stärka den mentala hälsan. Du kan kontakta oss själv genom att ringa telefonnumren i kontaktuppgifterna eller söka dig till oss hänvisad av den yrkesutbildade person inom hälso- och sjukvården som vårdar dig.

Vi erbjuder:

  • vård, rådgivning och stöd i frågor som gäller ditt eller din närståendes mentala välbefinnande
  • samtalshjälp och stöd vid kris- och problemsituationer i livet
  • terapeutisk vård och bedömning av behov av läkemedelsbehandling
  • kurs- och gruppverksamhet


Principen inom terapitjänsterna är att ordna högklassiga, jämlika och lätt tillgängliga tjänster som främjar det psykosociala välbefinnandet. Våra tjänster är konfidentiella, avgiftsfria och baserar sig på frivillighet och det krävs ingen remiss för att få tillgång till tjänster.

I akuta situationer kontakta hälsovårdscentralen, det psykiatriska journumret eller samjouren.

Klienter har vid behov också möjlighet att söka sig till mentalvårdstjänster utanför sin egen kommun.


Vårdtjänster

Vårdteamen
Det är ett yrkesövergripande team som ansvarar för den psykiatriska vården, bedömningen av arbets- och funktionsförmågan samt för rehabiliteringen.

Mångformiga tjänster

Teamet för mångformiga tjänster
Ett team som ansvarar för effektiviserad öppenvård, samhälls- och gruppvård samt kurstjänster.

Kontaktuppgifter

KARLEBY
Mellersta Österbottens centralsjukhus
Mariegatan 16 - 20
67200 Karleby
r-flygeln, 1. vån (guidekarta)

Kansliet
Avdelningssekreterarna
Ändringar av beställda tider och förfrågningar
tfn 040 653 4197
mån-tors kl. 8.00–16.00 och fre 8.00–15.00


Rådgivningstjänster Karleby           
Icke-brådskande nya kontakter, bedömning av vårdbehov och rådgivning:
mån - fre kl. 8.00 – 11.00

Rådgivnings- och bedömningstelefon
tfn 044 730 7625

Jourtelefon
Psykiatrisk sjukskötare
Akuta kontakter och akuta konsultations- och bedömningstjänster 
tfn 040 652 4642


Markus Heikell
avdelningsskötare
tfn 040 804 2174
 
Marianne Aarrekangas
avdelningsskötare, ansvarsområdeschef
psykiatriska öppenvården
tfn 040 653 4057


Kronoby / Terjärv / Nedervetil
Psykiatrisk sjukskötare

tfn 040 653 4277

LESTIJOKIDALEN

Kannus
Perhekeskus/familjecentret
Asematie 1
69100 Kannus

Toholampi
Sairaalantie 2
69300 Toholampi

Kansliet
Avdelningssekreterare
Ändringar av beställda tider och förfrågningar
mån-tors kl. 8.00-16.00, fre 8.00-15.00
tfn 040 804 2211

Rådgivningstjänster Karleby            
Icke-brådskande nya kontakter, bedömning av vårdbehov och rådgivning:
mån - fre kl. 8.00 – 11.00

Rådgivnings- och bedömningstelefon
tfn 044 730 7625

Jourtelefon
tfn 040 652 4642


PERHO ÄLVDAL

Kaustby
Perhe- ja sosiaalikeskus Pajala/familje- och socialcentret Pajala
Pajalantie 3
69600 Kaustby

Perho
Perho mielenterveysneuvola/ mentalvårdsrådgivning
Vanhainkodintie 20
69950 Perho

Kansliet
Avdelningssekreterare
Ändringar av beställda tider och förfrågningar
mån-tors kl. 8.00-16.00  fre 8.00-15.00
tfn 040 804 2211

Rådgivningstjänster Karleby            
Icke-brådskande nya kontakter, bedömning av vårdbehov och rådgivning:
mån - fre kl. 8.00 – 11.00

Rådgivnings- och bedömningstelefon
tfn 044 730 7625

Jourtelefon
tfn 040 652 4642

Nättjänsten Psykporten.fi erbjuder information om mental hälsa och hjälp för att bedöma hur svårt symptomet eller problemet är.


Information (på finska):

Mielenterveystalo.fi esittely.pdf

Lastenmielenterveystalo.fi esittely.pdf

Nettiterapiat.pdf

Ammattilaisten osio II.pdf