Hälsotjänster ➔ Poliklinikerna och ingreppsenheterna ➔ ➔ Psykiatrins öppenvård

Psykiatrins öppenvård

Mentalvårdsarbetets mål är att stärka den mentala hälsan. Du kan kontakta oss själv genom att ringa telefonnumren i kontaktuppgifterna, eller söka dig till oss hänvisad av den yrkesutbildade personen som vårdar dig inom hälso- och sjukvården.

Vi erbjuder:

  • vård, rådgivning och stöd i frågor som gäller ditt eller en närståendes mentala välbefinnande
  • samtalshjälp och stöd i livets kris- och problemsituationer
  • terapeutisk vård och bedömning av behovet av läkemedelsbehandling
  • kurs- och gruppverksamhet


Terapitjänsternas princip är att ordna högklassiga, jämlika och lätt tillgängliga tjänster som främjar det psykosociala välbefinnandet. Våra tjänster är konfidentiella, avgiftsfria och baserar sig på frivillighet. Det krävs ingen remiss för att få tjänster.

I akuta situationer kontakta hälsovårdscentralen, det psykiatriska journumret eller samjouren.

Klienterna har vid behov möjlighet att även söka sig till mentalvårdstjänster utanför den egna kommunen.


Vårdtjänster

Vårdteamen
För den psykiatriska vården, bedömningen av arbets- och funktionsförmågan samt för rehabiliteringen ansvarar yrkesövergripande team.

Mångformiga tjänster

Teamet för mångformiga tjänster
Ett team som ansvarar för effektiviserad öppen vård, samhälls- och gruppvård samt kurstjänster.

Kontaktuppgifter

KARLEBY
Mariegatan 16 - 20
67200 Karleby

Kansliet
Avdelningssekreterarna
Ändringar av beställda tider och förfrågningar
tfn 040 653 4197
mån-tors kl. 8.00–16.00 och fre 8.00–15.00


Rådgivningstjänster, Karleby           
Icke-brådskande nya kontakter, bedömning av vårdbehovet och rådgivning:
mån - fre kl. 8.00 – 11.00

Rådgivnings- och bedömningstelefon
tfn 044 730 7625

Jourtelefon
En psykiatrisk sjukskötare
Akuta kontakter, konsultations- och bedömningstjänster 
tfn 040 652 4642
mån-fre kl. 8.00-21.00 och
lör-sön kl. 9.00-21.00

Övriga tider sök dig till samjouren.

Markus Heikell
avdelningsskötare
tfn 040 804 2174
 
Marianne Aarrekangas
avdelningsskötare, ansvarsområdesdirektör
psykiatriska öppenvården
tfn 040 653 4057


Kronoby / Terjärv / Nedervetil
Psykiatrisk sjukskötare

tfn 040 653 4277Nättjänsten Psykporten.fi erbjuder information om mental hälsa och hjälp för att bedöma symptomets eller problemets svårighetsgrad.

Information (på finska):

Mielenterveystalo.fi esittely.pdf

Lastenmielenterveystalo.fi esittely.pdf

Nettiterapiat.pdf

Ammattilaisten osio II.pdf