Hälsotjänster ➔ Poliklinikerna och ingreppsenheterna ➔

Vuxenpsykiatrisk öppenvård

Målet med mentalvårdsarbete är att stärka den mentala hälsan. Du kan kontakta oss genom att ringa telefonnumren i kontaktuppgifterna. Du kan också söka dig till oss hänvisad av en yrkesutbildade person inom hälso- och sjukvården som vårdar dig.

Vi erbjuder:

  • vård, rådgivning och stöd i frågor som gäller ditt eller din närståendes mentala välbefinnande
  • samtalshjälp och stöd vid kris- och problemsituationer i livet
  • terapeutisk vård och bedömning av behov av läkemedelsbehandling
  • kurs- och gruppverksamhet


Principen inom terapitjänsterna är att ordna högklassiga, jämlika och lätt tillgängliga tjänster som främjar det psykosociala välbefinnandet. Våra tjänster är konfidentiella, avgiftsfria och baserar sig på frivillighet. Det krävs ingen remiss för att få tillgång till tjänster.

I akuta situationer kontakta hälsovårdscentralen, det psykiatriska journumret eller samjouren.

Klienter har vid behov också möjlighet att söka sig till mentalvårdstjänster utanför sin egen kommun.

Det är yrkesövergripande arbetsgrupper som ansvarar för psykiatriska bedömningar, vård, bedömningar av arbets- och funktionsförmågan och för rehabilitering.


Kontaktuppgifter

Rådgivnings- och bedömningstelefon
Icke-brådskande nya kontakter, bedömning av vårdbehov och rådgivning.
tfn 044 730 7625
mån-fre kl. 8–11


Jourtelefon
Psykiatrisk sjukskötare
Akuta kontakter och akuta konsultations- och bedömningstjänster 
tfn 040 652 4642


Karleby

Akutarbetsgruppen och bedömningsarbetsgruppen

Mellersta Österbottens centralsjukhus
Mariegatan 16 - 20
67200 Karleby
r-flygeln, 1:a vån. (guidekarta)

Öppenvårdens kris- och närservicearbetsgrupp, gruppen för korttidsterapi och rehabiliteringsgruppen

Porten
Hälsovägen 4
67200 Karleby

Avdelningssekreterarna

Ändringar av beställda tider och förfrågningar
tfn 040 653 4197
mån-tors kl. 8–16, fre kl. 8–15

Markus Heikell
avdelningsskötare
tfn 040 804 2174
 
Heta Äyhynmäki
tf avdelningsskötare,
vuxenpsykiatrisk öppenvård
tfn 044 730 7944


Kronoby / Terjärv / Nedervetil

Avdelningssekreterarna

Ändringar av beställda tider och förfrågningar
tfn 040 653 4197
mån-tors kl. 8–16, fre kl. 8–15


Lestijokidalen

Avdelningssekreterarna

Ändringar av beställda tider och förfrågningar
tfn 040 804 2211
mån-tors kl. 8–16, fre kl. 8–15


Kannus
Perhekeskus/familjecentret
Asematie 1
69100 Kannus

Toholampi
Sairaalantie 2
69300 Toholampi


Perho ådal


Avdelningssekreterarna

Ändringar av beställda tider och förfrågningar
tfn 040 804 2211
mån-tors kl. 8–16, fre kl. 8–15


Kaustby
Perhe- ja sosiaalikeskus Pajala/familje- och socialcentret Pajala
Pajalantie 3
69600 Kaustby


Perho
Perho mielenterveysneuvola/ mentalvårdsrådgivning
Vanhainkodintie 20
69950 PerhoNättjänsten Psykporten.fi erbjuder information om mental hälsa och hjälp för att bedöma hur svårt symptomet eller problemet är.


Information (på finska):

Mielenterveystalo.fi esittely.pdf

Lastenmielenterveystalo.fi esittely.pdf

Nettiterapiat.pdf

Ammattilaisten osio II.pdf