Hälsotjänster ➔ Poliklinikerna och ingreppsenheterna ➔ ➔ Psykiatrins öppenvård

Psykiatrins mångformiga öppenvårdsteam

Syftet med verksamheten på psykiatrins mångformiga öppenvårdsenhet är att erbjuda stöd för personer med problem med den mentala hälsan/personer som har en psykisk sjukdom eller som genomgår en livskris/håller på och återhämtar sig efter en livskris, så att de klarar av vardagen. Verksamheten baserar sig på att möta patientens hela omgivning, på arbete med familjen och nätverket, på arbete med individen samt olika slag av grupp- och kursverksamhet. I enhetens verksamhet ingår dessutom jour utanför tjänstetid i samarbete med den jourhavande läkaren samt nödvändigt stöd utanför tjänstetid – även under veckosluten.

Enheten erbjuder vägledning och handledning som baserar sig på psykoedukation. Dessutom ordnar enheten öppna och slutna grupper som planerats som för stöd för rehabiliteringen, samt psykiatriska anpassningsträningskurser om olika psykiska problem. Grupperna och kurserna baserar sig på ett psykoedukativt arbetssätt enligt temat i varje grupp och på varje kurs, och de framskrider genom att följa rehabiliteringsprocessens faser. Ett centralt element är kamratstödet i gruppen.

Patienten söker sig till enheten enligt den vårdande enhetens rehabiliteringsplan eller med remiss. Patienten kan även söka sig till psykiatrins rehabiliteringskurser med egen ansökan. Blanketter för rehabiliteringskurser fås från den vårdande enheten.


Man kan ansöka om plats på följande psykiatriska rehabiliteringskurser (depressionskursen ordnas på svenska, de andra kurserna går på finska):

  • Depressiokurssi (depressionskurs)
  • Depressionskurs
  • Elämäntaitokurssi (kurs om livsfärdigheter)
  • Kaksisuuntaisen mielialahäiriön kurssi (kurs om bipolär sjukdom)
  • Oireidenhallintakurssi (kurs om hantering av symptomen)
  • Painonhallintakurssi (kurs om viktkontroll)
  • Mielekäspäivä kurssi (kursen "en meningsfull dag")
  • Psykoottisten häiriöiden kurssi (kurs om psykotiska störningar)
  • Pakko-oireisen häiriön kurssi (kurs om tvångssyndrom)

Kontaktuppgifter

Kansliet
tfn 040 653 4201

Öppethållningstider 
mån-fre kl.: 8-20
lör-sön kl.: 10-18


Psykiatrins rehabiliteringskurser
tfn 040 653 4202

 
Avdelningsskötare
Kari Pihlajamäki
tfn 040 6534 060