Soite ➔ Utvecklingsverksamhet ➔

Strukturreformsprojektet Soite 2.0

Finlands regering har  inlett beredningen av social- och hälsovårdsreformen. I social- och hälsovårdsreformen samlas ansvaret för att ordna social- och hälsotjänster hos självstyrande områden som är större än kommuner. Det är alltså fråga om landskapen. Även ordnandet av räddningsväsendet överförs till landskapen.

Reformen behöver stöd av fungerande informationssystem och informationshanteringssystem samt ett heltäckande faktaunderlag och ett enhetligt rapporteringssätt. Samordningen av informationssystemen, IKT-beredningen och finansieringen av annat utvecklingsarbete inom social- och hälsovården ska tryggas under övergångsperioden. Strukturreformsprojektet är avsett för att utveckla detta.

I Soite bereds Strukturreformsprojektet och projektet Framtidens social- och hälsocentral som en helhet. Strukturreformsprojektet koncentrerar sig bland annat på att utveckla och förbättra olika datatekniska och digitala lösningar för att stödja förnyande och förenhetligande av arbetsformer och arbetsprocesser.

Kontaktuppgifter

Ansvars- och kontaktperson
Eija Kellokoski-Kari
tfn 040 804 2981