Hälsotjänster ➔ Klientens och patientens rättigheter ➔

Registren

Patientuppgifter och klientuppgifter inom socialvården samlas i register som upprätthålls av Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite.

Soite har utarbetat registerbeskrivningar om social- och hälsovårdens klient- och patientdataregister. Av dessa framgår förutom den personuppgiftsansvariga också vem som är ansvarig för registerärenden och/eller representanten för den personuppgiftsansvariga.

Registren för Mellersta Österbottens social- och hälsovårdstjänster inbegriper också klient- och journalhandlingar inom köpta tjänster.