Hälsotjänster ➔ Hälsoundersökningar ➔

Seniorernas hälsopunkter

Hälsopunkterna hjälper och stöder seniorer så att de kan själv främja sin hälsa, sitt välbefinnande och sin funktionsförmåga.

Hälsopunkternas verksamhetsformer är rådgivning med låg tröskel och mottagningsverksamhet enligt tidsbeställning samt hälsobesök för 70- och 75-åringar.

Personer som är pensionerade kan ringa eller beställa tid till en hälsopunkt. Vid hälsopunkterna ges vårdanvisningar och rådgivning i fråga om att upprätthålla den egna hälsan och välbefinnandet samt att främja funktionsförmågan. Vid behov kan en hälsovårdare hänvisa klienten till andra enheter inom social- och hälsovården. Behandlingen av plötsliga sjukdomar hör inte till hälsopunkternas verksamhet.

Vid hälsobesök för 70- och 75-åringar görs en mångsidig kartläggning av klientens hälsotillstånd och välbefinnande. Dessutom kartläggs möjligheterna att främja funktionsförmågan och eventuella risker för insjuknande. Dessutom går man igenom resultat från laboratorieundersökningar. Till klienterna sänds en personlig kallelse till ett hälsobesök. Tillsammans med varje klient utarbetas också en individuell plan för välbefinnande.

Vaccineringar för seniorer sker enligt tidsbeställning vid hälsopunkterna. Vi informerar separat om datumen för säsongsinfluensavaccinationer.

Vid hälsopunkten i Karleby arbetar även hörselvårdens kontaktpersoner. Tjänsterna är avsedda för klienter som har hörapparat och som behöver underhåll av den. Till tjänsterna hör också handledning i att använda en hörapparat.

Verksamheten vid hälsopunkterna är avgiftsfri och det är frivilligt att delta i hälsobesök.

Respons från klienter:

  • Tack för kallelsen och den helhetsmässiga kartläggningen av mitt hälsotillstånd.
  • En lugn vårdare som satte sig i ärendena.
  • Tack till den mycket trevliga hälsovårdaren. Det var en glädje att samtala med vårdaren. Oj, om alla inom hälsovården var likadana! Jag vågar ta kontakt utan problem om det finns behov. Tack! Kontaktuppgifter

Karleby/Kronoby
Seniorernas hälsopunkt Daalia
Kallestorg (kom in via Industrigatan)
Långbrogatan 15-17, 67100 Karleby

Tidsbeställning mån-fre kl. 8-9
tfn 044 709 5986
tfn 044 730 7645


Lestijokidalen
Kannus:

Servicecentret Puistola
Peltokatu 10, 69100 Kannus

Toholampi:
Nedre våningen vid hälsocentralen
Sairaalantie 2, 69300 Toholampi
(följ företagshälsovårdens skyltar för att hitta till seniorrådgivningen)

Tidsbeställning och telefontid
mån-tis kl. 8-9 
tfn 040 804 2400


Perho ådal

Vetil:

Annala
Koulutie 33, 69700 Vetil

Halso, Perho:
Halso hälsovårdsstation
Kauppisentie 12, 69550 Halso

Tidsbeställning och telefontid 
tis-tors kl. 10.00-11.30
tfn 040 804 5401


Serviceförman
Merja Mäki
tfn 040 806 5478