Socialservice ➔ Närståendevård

Stöd för närståendevård

Med stöd för närståendevård avses ett vårdarvode  som betalas för att trygga vård och omsorg av en vårdbehövande i hemmet. Den vårdbehövande kan vara en äldre person eller en handikappad eller sjuk person. Närståendevårdaren är en anhörig eller någon annan person som står den vårdbehövande nära.  Syftet med stöd för närståendevård är att göra det möjligt för den vårdbehövande att bo i sitt eget hem så länge som möjligt. Målet är att på så sätt skjuta upp behovet av dygnetruntvård. Stödet för närståendevård baserar sig på lagen om stöd för närståendevård.

Det vårdarvode som betalas som stöd för närståendevård beviljas om kriterierna uppfylls. Storleken på stödet graderas enligt hur bindande och krävande vården är (förordningen om stöd för närståendevård). Soites styrelse fastställer vårdarvodena och anslaget för stöd för närståendevård årligen. Grunderna för att bevilja stöd för närståendevård är desamma i hela Soites område och gäller för alla åldersgrupper.

Från och med den 1 januari 2020 uppgår vårdarvodet till följande belopp: 

  • Vårdarvodesklass A 408,09 €/månad
  • Vårdarvodesklass B 544,09 €/månad
  • Vårdarvodesklass C 816,18 €/månad
  • Vårdarvodesklass D 1 734,85-2 551,25 €/månad


Man kan ansöka om stöd för närståendevård året om. Vårdarvodet är skattepliktig inkomst för vårdaren och berättigar en vårdare som är under 65 år till pension. Vårdarvodet för stöd för närståendevård kan, om man så vill, helt eller delvis bytas ut mot servicesedlar. Ansökningsblanketter kan printas ut från Soites hemsidor eller fås av tjänsteinnehavarna inom stöd för närståendevård.

Ett läkarutlåtande ska alltid bifogas till en ansökan. Ansökan och läkarutlåtandet skickas samtidigt till nedanstående adresser.

Ansökning som gäller en vårdbehövande som fyllt 65 år:

Karleby: Soite, Klienthandledning och öppenvårdstjänster, Torggatan 50, 67100 Karleby
Kronoby: Soite, Klienthandledning och öppenvårdstjänster, Hörbyvägen 8, 68700 Terjärv
Lestijokidalen: Soite, Klienthandledning och öppenvårdstjänster, Peltokatu 10, 69100 Kannus
Perho älvdal: Soite, Klienthandledning och öppenvårdstjänster, Koulutie 33, 69700 Vetil

Ansökan som gäller en vårdbehövande som är under 65 år:

Soite, Handikapptjänstbyrån, Mariegatan 16-20, 67200 Karleby

Kontaktuppgifter

Över 65 gamla klienter

Perho älvdal (Halso, Kaustby, Vetil, Perho)
tfn 040 804 5420 / servicehandledare Petra Nikula-Valo

Lestijokidalen (Kannus, Toholampi, Lestijärvi)
tfn 040 804 2420 / handledare för närståendevård Anu Jylli
tfn 040 804 2151 /servicehandledare Sanna-Kaisa Göös

Karleby
tfn 050 345 2334 / servicehandledare Kaija Keski-Rahkonen
tfn 040 806 5150 / servicehandledare Pia Sorvisto

Kronoby
tfn 040 489 2303 / servicehandledare Ellinor Engblom

Under 65 år gamla klienter

Handikapptjänstbyrån
tfn 040 804 2122
mån-fre kl. 9-12

Utbetalningar:
Anne Kankkonen-Puumala
tfn 040 806 5438


Omapalvelu

Via den elektroniska Omapalvelu-applikationen kan du ansöka om:
  • hemservice för barnfamiljer
  • kompletterande eller förebyggande utkomststöd
  • tjänster som är i enlighet med handikappservicelagen
  • stöd för närståendevård
  • tjänster för seniorer: ändringsarbete i bostad och tjänster som stöder rörelseförmågan

till tjänsten