Familjerådgivningen

Karleby familjerådgivning står till tjänst för familjer som har barn under 18 år.

Servicen är avgiftsfri, frivillig och konfidentiell för klienterna.

Familjerådgivningen har som uppgift att erbjuda lagstadgad uppfostrings- och familjerådgivning genom att stödja och förbättra barns, ungdomars och familjers psykiska välbefinnande och livshantering.

Familjerådgivningen ger sakkunnig hjälp i familjelivets problemsituationer. Till exempel i barnens uppfostring och utveckling samt relationerna inom familjen kan det uppstå situationer där utomstående hjälp kan öppna nya synvinklar.

 Du kan kontakta familjerådgivningen när:

  • du är oroad över ditt barns beteende, humör eller annat som berör känslolivet
  • du vill diskutera barnets utveckling eller uppfostran
  • ditt barn har svårigheter på daghemmet, i skolan eller med kamraterna
  • du har frågor gällande föräldraskapet
  • du önskar hjälp med att reda ut konfliktsituationer inom familjen
  • du önskar hjälp med problem i parrelationen
  • ni funderar på att skilja er eller familjen behöver stöd med att klara av skilsmässan
  • familjen har drabbats av ett dödsfall eller någon annan svår livssituation


Arbetsmetoder

På familjerådgivningen arbetar för tillfället psykologer och familjeterapeuter samt en kanslist. Tjänster produceras även för svenskspråkiga klienter.


Vid behov samarbetar vi med olika aktörer som är viktiga för barnet och familjen.


Arbetet kan ske i form av individuella möten eller par- och familjemöten, undersökning av barnet och nätverksarbete.


Rådgivning och tidsbeställning

Byrån är öppen mån - tors kl. 8 - 16, fre 8 - 15.00.

Familjerådgivningens växel 044 730 7640.

Du kan ringa direkt till familjerådgivningen och beställa tid utan remiss. Kötiderna varierar från några veckor till några månader, men i akutare fall försöker vi ordna tid så fort som möjligt. Om du är bosatt i Kronoby kan du uträtta ärenden också vid familjerådgivningen i Jakobstad.

Karleby familjerådgivning är belägen på Långbrogatan, i det s.k. Hagströms hörn.
Kom in via Långbrogatan, D-trappan eller via innergården via E-trappan (hiss).

Parkeringsplats hittar du lättast vid Kallestorgs köpcenter.

KONTAKTUPPGIFTER

Karleby Familjerådgivning
Långbrogatan 1-3
67100 Karleby
Tfn 044 730 7640 


Byrån är öppen
mån - tors kl. 8 - 16, fre 8 - 15.00.