Soite ➔ Kommunikation ➔

Tiedote 31.5.2021

Avvikande öppettider vid Soites enheter sommaren 2021 

Soites samjour är öppen dygnet runt 24/7. Ring först Soites jourhjälpsnummer 116 117. Vardagar kl. 08 – 16 kontakta hälsovårdscentralen i ditt eget område, men vänligen beakta de avvikande öppettiderna. 

Soites barnakut har öppet dygnet runt 24/7. Ring först barnakutens nummer 06 826 4444.
 
Tandvärksjouren är öppen mån-fre kl. 16-21, lör-sön kl. 8-21. Ring: 06 828 7450.

Soites socialjour har jour dygnet runt 24/7. Ring: 06 826 3002.
 
Planen för hela år 2021 gällande avvikande öppettider finns på Soites webbplats på sidan Tillgång till vård.

De avvikande öppettiderna vid Soites enheter sommaren 2021 finns listade nedanför.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSTJÄNSTER 


Mottagningstjänster 


Mottagningsverksamheten i Karleby och Kronoby
Mottagningen i Björkhagen 28.06-25.07.21 stängd
Mottagningen i Lochteå 28.06-25.07.21 stängd Målet är att möjliggöra enskilda dagar i Lochteå med hjälp av distanstjänster också under sommarstängningen. Med beaktande av coronavirusläget och den resurs det kräver.
Mottagningen i Ullava 05.07-10.08.21 stängd
Mottagningen i Nedervetil 28.06-30.07.21 stängd
Mottagningen i Kronoby 21.06-18.07.21 stängd
Mottagningen i Terjärv 19.07-15.08.21 stängd

Mottagningsverksamheten i Lestijokidalen och Perho ådal
Mottagningen i Lestijärvi 28.06-30.07.21 stängd
Mottagningen i Toholampi 28.06-30.07.21 Vårdarmottagning + distansläkartjänst i mån av möjlighet
Morgonmottagningen i Halso 14.06-06.08.21 öppen 1 förmiddag/vecka
Mottagningen i Perho 01.06-06.08.21 öppen kl. 8-14
Mottagningen i Perho stängd 01-02.07.21, 08-09.07.21, 15-16.07.21, 22-23.07.21, 29-30.07.21, 05-06.08.21

Munhälsovården


Munhälsovården i Karleby och Kronoby
Tandkliniken i Björkhagen 12.07-18.07.21 stängd
Kelviå, Lochteå och Ullava tandklinik 05.07-01.08.21 stängd
Tandkliniken på Storkisbacken 05.07-11.07.21, 19.07-08.08.21 stängd
Tandkliniken i Kronoby 28.06-04.07.21, 12.07-25.07.21 stängd
Tandkliniken i Terjärv 05.07-15.08.21 stängd

Munhälsovården i Lestijokidalen och Perho ådal
Tandkliniken i Lestijärvi 01.07-31.07.21 stängd
Tandkliniken i Perho 05.07-30.07.21 stängd
Tandkliniken i Halso, verksamhet sporadiskt

Tand- och munsjukdomar och jouren
Polikliniken för tand- och munsjukdomar 05.07-01.08.21 stängd

Jour- och sjukvårdstjänster


Radiologi: Isotop 
28.06-11.07.21, 19.07-01.08.21, 09.08-15.08.21 stängd

Laboratoriet Nordlab
Nordlab Nedervetil, veckorna 26-30 stängd
Nordlab Kronoby, veckorna 25-28 stängd
Nordlab Terjärv, veckorna 29-32 stängd
Nordlab Halso, stängd tills vidare från och med 01.03.21

Somatiken


Polikliniken för hudsjukdomar, öron-, näs- och halssjukdomar och ögonsjukdomar
Polikliniken för hudsjukdomar 05.07-01.08.21 stängd
Polikliniken för ögonsjukdomar 05.07-01.08.21 stängd
Ögonoperationssalen 28.06-08.08.21 stängd
Öronpolikliniken 05.07-01.08.21 stängd

Anestesi, operationsverksamhet, intensiven och dialysen 
Operationssalen 07.06-29.08.21: 3+1 grupper, ingen verksamhet med utskrivning från uppvakningen

Kirurgi och onkologi
Kirurgiska polikliniken 28.06-15.08.21 delvis stängd, 3-4 polikliniker

Hjärtpolikliniken
Hjärtpolikliniken stängd veckorna 29-30
Hjärtundersökningar och specialistläkarmottagning (primärvården) stängda veckorna 25-27

Avdelningarna 7 och 10
Avdelningarna 7 och 10 fungerar tillsammans i avdelning 7:s lokaler 05.07-16.08.21, totala antalet vårdplatser är 28 (-16) under den här perioden. Avdelning 10 är stängd under den ovannämnda perioden.

Avdelning 9
Avdelning 9 för patienter med inremedicinska sjukdomar och lungsjukdomar: 21.06-22.08.21 -4 vårdplatser

Serviceområdet för rehabilitering och neurologi


Fysiatri och kronisk smärta
Smärtpolikliniken: behandling av remisser och konsultationssvar är inte tillgänglig preliminärt under perioderna 31.5-13.06.21 och 27.07-08.08.21

Fysioterapi och hjälpmedelsverksamhet
Karleby hälsovårdscentral (fysioterapi och rehabilitering): Talterapi för barn vid Hagströms hörn 05.07-01.08.21 stängd

VÅRDEN OCH OMSORGEN


Klienthandledning och öppenvårdstjänster

Rehabiliterande dagverksamhet för äldre: stängd i juli (preliminär information)

HANDIKAPPTJÄNSTER


Utvecklingspolikliniken och socialarbete inom handikapptjänster

Utvecklingspolikliniken 28.06-01.08.21 sommarstängt

Boendetjänsterna och dagverksamheten inom handikapptjänster


Lestijokidalens verksamhetscenter 01.07-01.08.21 sommarstängt
Perho verksamhetscenter 05.07-08.08.21 sommarstängt
Regnbågen 05.07-08.08.21 sommarstängt
Kaustby verksamhetscenter 01.07-02.08.21 sommarstängt
EKE-tuote 05.07-02.08.21 sommarstängt
Työtupa i Halso 01.07-01.08.21 sommarstängt
Verksamhetscentret Kompassi 25.06.21 midsommarafton, 05.07-02.08.21 sommarstängt

FAMILJERNAS TJÄNSTER


Familjecentertjänster


Rådgivningen, skol- och studerandehälsovården
Mariegatans rådgivning 05.07-31.07.21 stängd
Björkhagens rådgivning 28.06-31.07.21 stängd
Lochteå rådgivning 28.06-22.08.21 stängd
Lestijärvi rådgivning 21.06.-18.07.21 stängd
Ullava rådgivning 28.06-22.08.21 stängd
Perho rådgivning 28.06-25.07.21 stängd
Halso rådgivning 20.06-31.08.21 stängd

Specialtjänster för barn och unga


Somatiska sjukdomar hos barn och unga
Terapipolikliniken för barn och unga 05.07-01.08.21 verksamhet i begränsad omfattning

Mentalvårdstjänster för barn och unga
Barnpsykiatriska avdelningen 05.07-01.08.21 stängd
Barnpsykiatriska polikliniken och tidig interaktion 05.07-01.08.21 verksamhet i begränsad omfattning
Ungdomspsykiatriska polikliniken 05.07-01.08.21 verksamhet i begränsad omfattning
Terapipolikliniken för barn och ungdomar 05.07-01.08.21 stängd

Mentalvårdstjänster och missbrukarvård


Öppenvården inom vuxenpsykiatrin
Arbetsgruppen i Lestijokidalen 05.07-01.08.21 stängd
Arbetsgruppen i Perho ådal 05.07-01.08.21 stängd
Vuxenpsykiatriska öppenvården, Karleby 05.07-01.08.21 mindre bemanning i arbetsgrupperna, de obligatoriska funktionerna är i gång
Akutarbetsgruppen 05.07-01.08.21 verksamhet med mindre bemanning
Bedömningsarbetsgruppen 05.07-01.08.21 stängd
Kris- och närservicearbetsgruppen 05.07-01.08.21 verksamhet med mindre bemanning
Gruppen för korttidsterapi 05.07-01.08.21 stängd
Rehabiliteringsgruppen 05.07-01.08.21 verksamhet med mindre bemanning

Boende- och stödtjänster för personer som genomgår mentalvårdsrehabilitering
Teamet för beslutsfattande inom mentalvårdsrehabilitering 21.06-15.08.21 verksamhet i begränsad omfattning
Siilinpesä öppenvårdsrehabilitering 21.06-15.08.21 verksamhet i begränsad omfattning
Puolivälinkoti 21.06-15.08.21 verksamhet i begränsad omfattning

Service vid missbruk och beroenden
Mottagningarna i älvdalarna 01.07-31.07.21 stängda

Socialservice för vuxna

Koivutupa 28.06-08.08.21 stängd

Meddelanden