Soite ➔ Kommunikation ➔

Tiedote 27.11.2020

Kanta-tjänstens bildarkiv i bruk i Soite 

Soites radiologiska enhet tar från och med 1.12.2020 i bruk Arkivet över bildmaterial som hör till Kanta-tjänsterna.


I Arkivet över bildmaterial arkiveras bilddiagnostiska undersökningar som uppkommit i samband med vården av en patient. Med hjälp av arkivet förmedlas bilder lättare och mer datasäkert mellan organisationer. Den samanvändning av uppgifter och den omfattande tillgången till uppgifter som Arkivet över bildmaterial möjliggör förbättrar samtidigt patientsäkerheten eftersom överlappande bilddiagnostiska undersökningar undviks.

Endast yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården har tillgång till bilderna och endast om patienten gett sitt medgivande.

Du kan bekanta dig med utlåtanden om dina bilddiagnostiska undersökningar på kanta.fi/sv. Bilderna från undersökningarna är inte synliga för patienterna.

Meddelanden