Soite ➔ Kommunikation ➔

Tiedote 16.9.2021

Familjevård är en lagsport - Soites familjeomsorg deltar under kampanjveckan Ajoissa kotiin 

En riksomfattande rekryteringskampanj för fosterföräldrar, Ajoissa kotiin (Hemma i tid) pågår just nu. Den här gången är kampanjens tema Familjevård är en lagsport, för liksom i lagidrott kräver framgång inom familjeomsorgen ett sömlöst samarbete mellan olika delar av teamet. Soites familjevård deltar också i kampanjen.

Soites familjevårdstjänster kommer att delta genom pop-up-evenemang torsdagen den 16.9 klockan 10-14 i aulan på Mellersta Österbottens centralsjukhus och fredagen 17.9.2021 klockan 12-16 i Prismas aula. Förutom familjevårdare kommer det att finnas sakkunniga inom barnskyddet, familjetjänsterna och tjänster för äldre på plats. Dessutom kommer det att finnas sakkunniga inom handikapptjänsterna på plats vid pop-up-evenemanget på centralsjukhuset.

Pop-up-evenemangen syftar till att öka medvetenheten om möjligheterna till familjevård. Familjevård är en serviceform för personer i alla åldrar som verkar i Soite-området för att stödja ett tryggt boende hemma. Familjevården finns till för personer i alla åldrar. Det är en mellanform av boende hemma och serviceboendealternativ och erbjuder boende i en hemliknande miljö när klienten inte kan bo hemma men inte heller behöver stöd dygnet runt. Familjevård kan vara långtidsboende eller intervallvård, men också en ambulerande familjevårdare som erbjuder hjälp i klientens eget hem.

Utvecklingen av familjevården och en måttlig ökning av familjevårdsplatser och -hem  ingår också i delmålen för det riksomfattande projektet Soite 2.0 framtidens social- och hälsocentral inom delprojektet för anhörig- och familjevård. Syftet är att öka medvetenheten hos allmänheten om möjligheten till familjevård och att öka antalet familjevårdshem, -platser och familjevårdare.

Meddelanden