Socialservice ➔ Servicehandledningscentret ➔

Socialrådgivning

Soites servicehandledningscenter ger handledning och rådgivning utan tidsbeställning.

  • Hjälper både per telefon och vid servicepunkten när du behöver information om Soites social- och hälsovårdstjänster.
  • Var får jag råd vid separation?
  • Var får jag hjälp i fråga om mitt barns underhåll, vårdnad och om umgänge med barnet?
  • Var söker jag hjälp i frågor som gäller handikapp?
  • Var ansöker jag om stöd för närståendevård?
  • Var får jag råd i frågor som gäller tjänster för äldre?
  • Min livssituation är svår. Var kan jag söka hjälp?
  • Min familjesituation är svår. Var kan jag söka hjälp?
  • Jag oroar mig för min närstående. Var kan jag få hjälp?


Beslutsfattandet gällande grundläggande utkomststöd har överförts till FPA  1.1.2017. Man ansöker om grundläggande utkomststöd hos FPA. Du kan ansöka om behovsprövat kompletterande och förebyggande utkomststöd i samband med att du ansöker om grundläggande utkomststöd hos FPA. FPA överför sedan beslutsfattandet gällande den behovsprövade delen i ansökningen till samkommunen. Om du har ett gällande beslut om grundläggande utkomststöd, kan du lämna din ansökan om behovsprövat utkomststöd vid Servicehandledningscentrets servicepunkt.

Servicehandledarna fattar inte myndighetsbeslut gällande klienten.

Vid servicepunkten kan du hämta ansökningsblanketter och här kan du lämna ansökningar om bl.a. stöd för närståendevård, äldreomsorg och handikapptjänster.

Kontaktuppgifter

Servicehandledning
tfn 040 806 5093

Rådgivning per telefon:
mån-tors kl. 8.30-15.30 och fre kl. 8.30-15

Servicehandledningens servicepunkt

Mellersta Österbottens centralsjukhus (MÖCS)
Centralsjukhusets huvudkorridor (1. vån)
Mariegatan 16-20
67200 Karleby

Servicepunkten är öppen:
mån-tors kl. 8-16 och fre kl. 8-15 (utan tidsbeställning)

Chatten är öppen:
vardagar kl. 9-11 och kl. 13-15


Socialarbetare
Hilkka Anttila/Älvdalarna
tfn 040 804 5105

Ledande socialarbetare för hälsosocialarbete
Magdalena Snellman 
tfn 040 653 4070

Socialhandledare
Tarja Vähähyyppä 
Erica Liedes
tfn 044 730 7651


Tf serviceområdeschef för servicehandledningscentret
Magdalena Snellman
tfn 040 804 3980