Socialservice ➔ Socialrådgivning och hälsosocialarbete ➔

Socialrådgivning

Soites socialrådgivning hjälper dig när du behöver servicehandledning eller information om socialtjänster och förmåner.

Socialrådgivningen ger dig råd i fråga om vem du bör kontakta bland annat
  • om du hamnat i ekonomiska svårigheter
  • om du genomgår en separation
  • vid problem med missbruk
  • vid utmaningar med boende
  • i en svår familjesituation
  • om du är oroad för din närstående


Vid socialrådgivningens servicepunkt i iPark får du rådgivning och handledning utan tidsbeställning. Vid servicepunkten får du också blanketter för ansökning om utkomststöd och råd i fråga om att fylla i ansökningen. Vid servicepunkten finns en dator som klienter kan använda samt möjlighet att printa ut handlingar.


Socialrådgivningens socialhandledare fattar inga myndighetsbeslut gällande klienter.Kontaktuppgifter

iPark
Vasavägen 6
67100 Karleby
(se bild)

Socialrådgivning
tfn 040 806 5093
mån - fre kl. 9-12 och 13 - 14


Socialrådgivning enligt tidsbeställning mån-fre. Beställ tid genom att ringa socialrådgivningens telefonnummer.

Om du besöker servicepunkten, ring vuxensocialarbetets dörrsummer

Chatten är öppen:
 mån-fred kl 10 - 12


Socialhandledare

Sari Wiklund

Tarja Vähähyyppä 
Erica Liedes


Ansvarsområdeschef
Anu Pippola