Hälsotjänster ➔ Munhälsovården ➔

Tidsbeställning

Mottagningstid för vuxna beställs per telefon via enhetens tidsbeställningsnummer.

Personalen på tidsbeställningen utreder på basis av en intervju orsaken till att klienten tagit kontakt. Sedan görs en bedömning av vårdbehovet och av hur brådskande situationen. Klienten hänvisas därefter enligt behov till en tandläkare, munhygienist eller en tandregleringsspecialist.

Vid icke-brådskande fall kan du lämna en begäran om att bli uppringd. Vi ringer dig då under samma dag.

För barn under skolåldern (1, 3 och 5 år) bokas tid till munhygienist eller tandskötare via den elektroniska Egenvårdstjänsten. Övriga kontroller görs enligt överenskommelse enligt individuellt behov. Tider kan också ändras och avbokas via internet.

Ändring eller avbokning av tid

En mottagningstid kan avbokas eller ändras:


Mottagningstiden ska avbokas 24 timmar före mottagningstiden. Av 15 år fyllda klienter tar vi ut en avgift på 50,80 € för en tid som inte använts och inte avbokats. Avgiften baserar sig på förordning.

Följande tidsbeställningar kan inte ändras eller avbokas elektroniskt:

  • tandkontroller i viss ålder för skolelev
  • tandreglering
  • tidsbeställningar till kirurgin
  • tidsbeställningar till behandling med lustgas.

Dessa tidsbeställningar ändras och avbokas genom att ringa.

Elektronisk blankett för patientuppgifter (uppgifter om hälsan)

Inom munhälsovården används en elektronisk blankett för patientuppgifter som du kan fylla i via den elektroniska Egenvårdstjänsten. Hälsouppgifterna ska fyllas i endast en gång när en ny vårdperiod (kontrollbesök) inleds.

Sms-påminnelse

De som bokat mottagningstid får automatiskt ett sms-påminnelse tre dygn före mottagningstiden ifall inte detta har förbjudits separat. Du kan uppdatera ditt telefonnummer via den elektroniska Egenvårdstjänsten. Även om en klient inte fått en sms-påminnelse, tas en avgift ut om en tidsbeställning inte avbokats och inte använts.


Så här anmäler du dig på mottagningen

När du kommer till mottagningen anmäl dig vid en självanmälningsautomat. Anmälningen sker med streckkoden på ditt FPA-kort eller körkort eller genom att du knappar in din personbeteckning. Efter att du anmält dig kan du sätta dig ner i väntrummet för att vänta på din tur.


Kontaktuppgifter

Karleby (hälsovårdscentralen, Björkhagen,  Storkisbacken, Kelviå)


Icke-brådskande tidsbeställning
tfn 06 828 7400
mån- tors kl. 8-16
fre och helgdagsaftnar kl. 8-15

Brådskande vård/jour
tfn 06 828 7450

mån-tors kl. 8-16
fre och helgdagsaftnar kl. 8-15

För barn under skolåldern beställs tider via den elektroniska Egenvårdstjänsten.


Kronoby

Tidsbeställning
mån-tors kl. 7.30-15.30
fre och helgdagsaftnar kl. 7.30-15

Kronoby
tfn 040 806 5750

Terjärv
tfn 040 806 5851

För barn under skolåldern beställs tider via den elektroniska Egenvårdstjänsten.


Lestijokidalen (Kannus, Toholampi, Lestijärvi)

Tidsbeställning 
tfn 040 804 2200
mån tors kl. 7.30-15.30
fre och helgdagsaftnar kl. 7.30-15.00

En mottagningstid kan också avbokas med ett textmeddelande 24/7:
Kannus: 040 804 2290
Toholampi / Lestijärvi: 040 804 4290

I ditt meddelande bör du inkludera ditt namn, mottagningstiden och tandkliniken. Man kan inte ringa numret.


Perho ådal (Kaustby, Vetil, Halso, Perho)


Tidsbeställning
tfn 040 804 5200
mån-tors kl. 7.30-15.30
fre och helgdagsaftnar kl. 7.30-15.00

En mottagningstid kan också avbokas med ett textmeddelande 24/7:
040 804 5291

I ditt meddelande bör du inkludera ditt namn, mottagningstiden och tandkliniken. Man kan inte ringa numret.

Munhälsovårdens elektroniska Egenvårdstjänst