Hälsotjänster ➔ Munhälsovården ➔

Munhälsovårdens elektroniska tjänster

Inom munhälsovården används den elektroniska Egenvårdstjänsten som innefattar:

 


Till tjänsten

I väntsalarna vid tandklinikerna finns automater för självanmälning. Självanmälning görs med hjälp av ett FPA-kort, körkort eller genom att knappa in personbeteckningen.Munhälsovårdens elektroniska Egenvårdstjänst