Hälsotjänster ➔ Munhälsovården ➔

Munhälsovården 

Till Soites munhälsovård hör tandklinikerna i Karleby, Kronoby, Lestijokidalen och Perho älvdal. Munhälsovården erbjuder tjänster till befolkningen i hela området enligt individuellt behov.

Man kan främja och upprätthålla god mun-  och tandhälsa genom noggrann hemvård, hälsosamma matvanor samt åtgärder på tandklinik.

Bastidsbeställningar till munhälsovården görs i regel genom att ringa. Se anvisningar gällande tidsbeställning på Tidsbeställningssidan.

Under tjänstetid kl. 8-16 vårdas personer som är i behov av brådskande munhälsovård vid alla tandkliniker i området under tider som reserverats för detta. Se anvisningar gällande tidsbeställning på Tidsbeställningssidan.

Under kvällar och veckoslut ring tandvärksjouren tfn 06 828 7450.

Av personer som fyllt 18 år tar vi ut en avgift på 50,80 € för ett uteblivet besök. Om en sms-påminnelse inte kommit, tas avgift ändå ut för uteblivet besök.

Användning av elektroniska tjänster ger flexibilitet i fråga om tillgången till tjänster dygnet runt. Identifiering i de elektroniska tjänsterna sker med nätbankskoder.

När det gäller ett barn under 12 år ska uppgifterna om en förälder/vårdnadshavare som uträttar ärenden å barnets vägnar antecknas i barnets basuppgifter i patientdatasystemet. Andra personer kan inte boka tider åt barnet.


Elektroniska Egenvårdstjänsten

Inom munhälsovården används den elektroniska Egenvårdstjänsten som innefattar:


Läs mer om våra elektroniska tjänster.


Kontaktuppgifter

Tandklinikerna i Karleby

Icke-brådskande vård
tfn 06 828 7400

Karleby hälsostationens tandklinik  Mariegatan 28, 67200 Karleby

Björkhagens tandklinik    
Mårdvägen 6, 67800 Karleby

Storkisbackens tandklinik   
Korpvägen 11, 67100 Karleby

Kelviå, Lochteå och Ullava tandklinik    
Kelviåvägen 24, 68300 Kelviå


Tandklinikerna i Kronoby

Kronoby tandklinik                  
Säbråvägen 1,
68500 Kronoby

Tidsbeställning 
tfn 040 806 5750 och
040 806 5751


Terjärv tandklinik    
Hörbyvägen 2,
68700 Terjärv

Tidsbeställning 
tfn 040 806 5850 och
040 806 5851


Tandklinikerna i Lestijokidalen

Tidsbeställning tfn 040 804 2200

Kannus tandklinik            
Lopotinkatu 2, 69101 Kannus

Toholampi tandklinik        
Sairaalatie 2, 69300 Toholampi

Lestijärvi tandklinik 
Niemeläntie 3 A, 69440 Lestijärvi


Tandklinikerna i Perho ådal    

Tidsbeställning tfn 040 804 5200


Tunkkari tandklinik    
Mäntöläntie 2, 69730 Tunkkari

Perho tandklinik    
Vanhainkodintie 20, 69950 Perho
 
Halso tandklinik    
Kauppisentie 12, 69510 HalsoServiceområdeschef för munhälsovården
Martti Lilja
tfn 044 730 7678


Ansvarsområdeschef
Karleby och Kronoby

Leila Hagqvist
tfn 040 806 5759


Tf avdelningsskötare
Karleby och Kronoby
Marita Silvander
tfn 044 730 7642


Ansvarsområdeschef
Lestijokidalen och 
 Perho älvdal
Paula Varila
tfn 
040 804 5138

Vi finns på Instagram: