Socialservice ➔ Seniorernas tjänster ➔

Tervakartano

Tervakartano startade sin verksamhet år 1993 och har enligt klienternas behov ändrats till en enhet för serviceboende med heldygnsomsorg. Tervakartano erbjuder hemlikt boende för personer som inte klarar sig hemma på egen hand eller med hjälp av öppenvårdstjänster.

Vid Tervakartano finns yrkeskunnig personal på plats dygnet runt, och avdelningarna finns på två våningar. Avdelning 2 har 21 platser och avdelning 3 har 17 platser, varav en del är i dubbelrum. Grunden för vårdarbetet är ett rehabiliterande arbetssätt och en vård- och serviceplan. Planen baserar sig på en individuell bedömning av funktionsförmågan. Till personalen hör sjukskötare, närvårdare, en byråföreståndare, en sysselsättningsledare och en konditionsskötare.

Soite ansvarar för vården och omvårdnaden vid Tervakartano. En SAS-arbetsgrupp (från finskans Selvitä, Arvioi, Sijoita, dvs. utred, bedöm, placera) beslutar om placeringen av klienter enligt kriterierna för serviceboende med heldygnsomsorg och för anstaltsvård.

Avgifterna består av hyra, av avgift för vård- och omvårdnad och måltidsavgift. I avgifterna ingår dessutom grund- och tvättserviceavgift samt av en avgift för ett bastillbehörspaket. Alternativt kan klienten ordna tvättservicen själv och själv skaffa produkterna som ingår i bastillbehörspaketet. Klienterna betalar därtill alla sina medicinkostnader, övriga hälso- och sjukvårdskostnader samt kläder och dylikt. Klienten ska också ha egna sängkläder och linne. Klienter har möjlighet att ansöka om vårdbidrag och bostadsbidrag hos FPA och om färdtjänster hos social- och hälsovårdsväsendet.

Tervakartanos plan för egenkontroll (på finska).
Kontaktuppgifter

Servicehuset och verksamhetscentret Tervakartano
Fabriksgatan 27-29
67100 Karleby

Serviceförman
Minna Hassel
tfn 044 780 9525

Byrån mån-fre kl. 8-15.30
tfn 040 806 5103

Avdelning 2
Maijala
tfn 044 780 9469

Ainola
tfn 044 780 9944

Sjukskötare
tfn  044 806 5346

Avdelning 3
tfn 044 780 9943

Sjukskötare
tfn 040 489 2234

Konditionsskötare
tfn 044 780 9833

Sysselsättningsledare
tfn 044 780 9782