Hälsotjänster ➔ Patientguide till MÖCS ➔

Till kännedom för MÖCS klienter och närstående

Informationen

Centralsjukhusets information vägleder och betjänar klienter vardagar kl. 07.30 - 19.00. Informationen finns i centralsjukhusets huvudkorridor (första våningen), nära huvudingången.


Patientbyrån

Personalen vid patientbyrån ger råd angående patientfakturor och annat som har att göra med avgifter. Dessutom beviljar byrån frikort åt klienter mot betalningskvitton då avgiftstaket nåtts (läs mer om klientavgifterna). Patientbyrån finns i sjukhusets huvudkorridor (första våningen), bredvid informationen.


Klädförvaring

Ett obevakat klädförvaringsställe finns i centralsjukhusets huvudlobby (första våningen). Vi ansvarar inte för kläder som lämnats i klädställningarna.


Fotografering och användningen av sociala medier

De sociala medierna är en del av vardagen även i Soite. På webben iakttar vi tystnadsplikt och samma bestämmelser om datasekretess som i övrigt.

Till sjukdomar och sjukhusvård hör många känslor och sådant som en patient och hens närstående kanske inte vill behandla offentligt. Låt dem välja själv – publicera inte något sådant i sociala medier som kunde äventyra en annan persons integritet. Skriv inte ens indirekt något sådant som gör det möjligt att identifiera en person.


Anvisningar för en klient:

1. I Soites verksamhetsutrymmen är det förbjudet att fotografera eller filma personal eller klienter utan deras medgivande. Vänligen skriv inte heller ut namnen på de anställda i sociala medier. Lobbyer, väntrum och caféer är offentliga utrymmen på sjukhus. Där kan man fotografera. Beakta dock de andra människorna så att du inte kränker deras privatliv.

2. Sprid inte information om andra patienters ärenden på nätet.

3. Soite har egna kundbetjänings- och responskanaler dit det lö-
nar sig att styra dithörande ärenden. På så sätt blir din respons bäst uppmärksammad.

4. Utgå från att det du skriver kan oberoende av dig bli offentlig även om du skriver i en sluten grupp.

5. Vi ber dig komma ihåg att Soites anställda diskuterar i regel som privatpersoner i sociala medier, inte i sin yrkesroll. De åsikter som de anställda uttrycker på sin fritid representerar inte
nödvändigtvis Soites allmänna linje.

6. Vänligen beakta som anhörig att du inte skriver om din anhöriga i sociala medier mot hens vilja.


Användning av mobiltelefon

Användning av mobiltelefon är huvudsakligen tillåten i alla sjukhusets allmänna utrymmen som allmänheten har fri tillgång till. Om det är förbjudet att använda mobiltelefon i något utrymme är dörren till utrymmet försett med en förbudsskylt. Om det är förbjudet att använda mobiltelefon ska man stänga telefonen helt.

Klienterna kan använda sina mobilapparater i de utrymmen där det annars också är tillåtet att använda mobiltelefon.

Det rekommenderas dock att man håller mobiltelefonen stängd eller i ljudlöst läge under undersökningar och på mottagningen. På avdelningarna är det artigt att beakta andra patienterna i beaktande. När ni är på avdelning kan ni få ett personligt telefonnummer. Avdelningarna har också egna direkta telefonnummer som finns i listan på kontaktinformation.

Bankomat

Närmaste bankautomat finns utanför mataffären Sale Leenala. Butikens adress är Katarinegatan 29. Sväng från sjukhusområdet till vänster på Mariegatan. Kör sedan nedför backen och sväng till höger i första korsningen. Affären ligger 100-200 meter från korsningen.

Television och radio

Som patient kan du lyssna på radio med hörlurar på ditt rum. På avdelningarna finns tv i avdelningarnas dagsalar och i många patientrum.

Kontaktuppgifter

Centralsjukhusets information
Centralsjukhusets huvudkorridor (1 vån.)
Mariegatan 16-20
67200 Karleby
tfn 06 826 4338

Öppen: mån-fre kl. 7.30-19.00

Ett rökfritt sjukhus

Vi vill för vår del främja befolkningens hälsa och goda levnadsvanor och därför är Mellersta Österbottens centralsjukhus rökfritt. Rökning ökar riskerna vid operation och gör att återhämtningen efter operationen sker långsammare. Därför rekommenderas att särskilt operationspatienterna överväger att sluta röka före operationen.

På sjukhusets cafeteria säljs inte tobaksprodukter, och rökning är tillåten endast på de anvisade ställena utomhus. Dessutom har sjukvårdsdistriktets alla patienter möjlighet till nikotinersättningsbehandling under sin sjukhusvistelse.

Det är naturligtvis förbjudet att föra med sig alkohol eller andra berusningsmedel till sjukhuset.