Soite ➔ Utvecklingsverksamhet ➔

Datahantering och helhetsarkitektur

Datahantering

Utvecklingsenhetens arbete förutsätter insamling, sortering, analys och presentation av data. Utvecklingsenheten koordinerar datahanteringen för projekten, och stödtjänsternas statistikteam är en stark samarbetspartner i detta.

Helhetsarkitektur

Helhetsarktitektur är verksamhet som föreskrivs i lag och vars syfte är att klargöra vad Soite borde göra, om man gör rätt saker och på rätt sätt. Arkitektur är en gestaltningsmetod där information sammanställs till en begriplig form som kan användas i analys av verksamheten. Resultatet av helhetsarkitekturen är en visuell bild av  nuläget och utformandet av en utvecklingsplan för att uppnå de strategiska målen. 

Kontaktuppgifter

Planeringschef
Hannu Pikkarainen
tfn 044 723 2303