Hälsotjänster ➔ Röntgen och bilddiagnostik ➔

Interventionell radiologi

Den interventionella radiologin stöder kirurgin och ersätter delvis blodkärlsoperationer. Med interventionell radiologi avses olika ingrepp som är förknippade med patientens vård och vid vilka det används röntgenapparatur och olika kontrastmedel. Även ultraljudsapparater kan användas som hjälp vid ingrepp. Till interventionell radiologi hör t.ex. nålbiopsier eller tömning av vätska från håligheter.

Blodkärlen är ett vanligt objekt för radiologiska undersökningar. I vår enhet görs undersökningar av blodkärl med kontrastmedel. I samarbete med hjärtundersökningsenheten och avdelning 8 görs undersökningar av hjärtats kransartärer. Hjärtundersökningsenheten fungerar i radiologiska enhetens utrymmen.


Kontaktuppgifter

Verksamhetsstället vid centralsjukhuset
Mariegatan 16-20, 67200 Karleby

Tidsbeställning:
mån-fre kl. 8.00 - 15.00
tfn 040 653 4223