Hälsotjänster ➔ Jouren ➔

Samjouren

Vid Mellersta Österbottens centralsjukhus använder man benämningen samjour om jourmottagningen. Med samjour avses en jourmottagning där man vårdar både primärvårdens och specialsjukvårdens jourpatienter. Samjouren är öppen dygnet runt.

0-16-åringar vårdas på basis av bedömning av vårdbehov antingen vid samjouren eller vid barnakuten som är öppen dygnet runt. De som kommer med remiss vårdas alltid vid barnakuten (allvarligt sjuka barn och unga).

I primärvårdens jour sköts jourverksamheten av 1-2 läkare i allmän medicin samt av en jourhavande sjukskötare. I jouren arbetar dessutom en sjukskötare som ansvarar för uppföljningen av patienter samt vårdpersonal som assisterar vid ingrepp och undersökningar.

Vid samjouren fungerar utöver läkar- och sjukskötarmottagningar även telefonrådgivning som betjänar dygnet runt. Telefonrådgivningen ger anvisningar för hemvård, bedömer hur brådskande vårdbehovet är och hänvisar patienten till rätt vårdställe.

Vid specialsjukvårdens jour arbetar två jourhavande läkare. Den ena sköter patienter inom det konservativa blocket (inre medicin, neurologi, lungsjukdomar) och den andra patienter inom det kirurgiska blocket. Patienter inom andra specialiteter försöker man vårda under tjänstetid på specialiteternas polikliniker eller genom att konsultera en specialist.

Utöver jourverksamheten i samjouren har sjukhuset en jourhavande barnläkare, gynekolog och anestesiläkare. Till jourtjänsterna hör även beredskapsjour i fråga om specialistläkare i inre medicin, kirurgi, radiologi och psykiatri. Även laboratorietjänsterna är tillgängliga dygnet runt.Kontaktuppgifter

Mariegatan 16-20,
67200 Karleby
l-flygeln, ingång B1 (guidekarta)

Samjouren / telefonrådgivning
Akutskötare
tfn (06) 826 4500

Sekreterare 
tfn 040 653 4145
fax (06) 826 4651

Temporär biträdande avdelningsskötare
Anette Rautapuro
tfn 0400 145 578

Biträdande avdelningsskötare
Teija Ronkainen
tfn 040 653 4482


Avdelningsskötare,
ansvarsområdeschef
Pirjo Sinko
tfn 044 723 2324


Överläkare, 
jourens medicinska chef 
Tomas Björk
tfn 06 826 3221 (sekreterare)


Serviceområdeschef
jour- och diagnostiktjänsterna
Sari Timonen
tfn 044 723 2307

Vi finns på Instagram: