Soite ➔ Förvaltningen och beslutsfattandet ➔

Individsektionen

Styrelsen väljer bland sina egentliga medlemmar och ersättare en individsektion för sin mandatperiod. Individsektionen har fem medlemmar och lika många personliga ersättare.

Individsektionen avgör och ger utlåtanden om ärenden som gäller individer och som hör till styrelsens verksamhetsområde. Den avgör å styrelsens vägnar omprövningsbegäran som gjorts över en tjänsteinnehavares beslut. Dessutom beslutar den om vårdnad, vård eller andra lagstadgade åtgärder som är oberoende av en persons vilja. Dessutom fungerar individsektionen som ett förvaltningsorgan med flera medlemmar i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar. Därtill sköter den andra uppgifter som styrelsen ålagt den.


Sammansättning 1.1.2020 -

Medlem (Ersättare)


Marjo Salmi, Karleby, ordförande (Mauri Lahti, Karleby)
Erkki Lassila, vice ordförande, Vetil (Antti Hietaniemi, Perho)
Riitta Rahkola, Karleby (Paula Pensaari, Karleby)
Anja Törmä, Kannus (Anneli Palosaari, Karleby)
Mats Brandt, Karleby (Hans Snellman, Karleby)


Enligt 5 § i Soites förvaltningsstadga fungerar Jussi Salminen från utvecklingsenheten som föredragande i individsektionen.