Hälsotjänster ➔ Allmänmedicinska avdelningarna ➔

Allmänmedicinska avdelningen i Tunkkari

Den allmänmedicinska vårdavdelningen i Tunkkari har 24 vårdplatser och betjänar hela Mellersta Österbottens landskap. Största delen av patienterna är akutvårdens uppföljnings- och undersökningspatienter samt patienter som kommit för fortsatt vård efter akutvård. Patienterna hänvisas till avdelningen enligt nivåstrukturering av vården. Avdelningens patienter klarar sig inte ännu utan sjukvård, men behöver inte längre laboratorie-, röntgen- och läkartjänster dygnet runt. I Tunkkari är läkar-, laboratorie- och röntgentjänsterna tillgängliga mån-fre under tjänstetid.

På Tunkkari allmänmedicinska avdelning arbetar man enligt ett rehabiliterande arbetssätt. Patienterna uppmuntras och styrs mot en så hög grad av självständighet som möjligt. Avdelningens profilmål är att vara en ortopedisk rehabiliteringsenhet. Avdelningen gör nära samarbete med hemsjukhuset, rehabiliteringsenheten, hemvården, servicehusen, SAS-arbetsgruppen (SAS från finskans selvitä, arvioi ja sijoita, dvs. utred, bedöm och placera), utskrivningskoordinatorn och patienternas anhöriga och andra samarbetspartners i Perho ådal.

Besök


Målet är att besökstiden är mån-sön kl. 13-19, och då är patientens anhöriga, släktingar och bekanta välkomna på besök. I fastigheten finns ingen kiosk/cafeteria. Anhöriga som rest en längre väg kan vid behov köpa en kupong för gästmåltid från köket. De kan äta i personalens matsal när den är öppen (mån-fre kl. 10.30-12.15).

Vårdavgifter

För kortvarig vård på avdelning tas ut en avgift per vårddag. För långvarig vård på avdelning en månadsavgift som baserar sig på inkomsterna.


Kontaktuppgifter

Besöksadress
Mäntöläntie 2, 69730 Tunkkari


Postadress
Tunkkari hälsovårdscentral
Vårdavdelningen
Mäntöläntie 2
69730  Tunkkari


Avdelning/modul 1
sjukskötare
tfn 040 804 5131

Avdelning/modul 2
sjukskötare
tfn 040 804 5132

Serviceförman
Asta Pilvilampi
tfn 040 804 5134

Biträdande avdelningsskötare
Sari Lehtisalo
tfn 040 804 5935

Avdelningssekreteraren
mån - fre kl. 8 - 16
tfn 040 804 5130

Besök under coronavirusepidemin

På grund av coronavirusläget har besöken begränsats i Soites enheter. Vi skyddar sjuka och äldre personer. Max. 2-3 symtomfria besökare åt gången. Hygienanvisningarna i fråga om coronavirusepidemin måste följas noggrant under ett besök. Använd ansiktsmask. Du får mer anvisningar av personalen.