Hälsotjänster ➔ Allmänmedicinska avdelningarna ➔

Allmänmedicinska avdelningarna

Soites allmänmedicinska avdelningar ligger:


De allmänmedicinska avdelningarna ansvarar för primärvårdens akutvård, för kartläggning av funktionsförmågan, för rehabilitering samt för fortsatt vård efter specialsjukvård.

Till vård kommer man med remiss från en läkare. Vården och rehabiliteringen utgår från patientens behov och genomförs enligt en individuell vård- och rehabiliteringsplan.

Under en vårdperiod på avdelning försöker man stödja och bevara patientens återstående funktionsförmåga med det rehabiliterande vårdarbetets medel. Vården och stödet för rehabiliteringen ges i yrkesövergripande samarbete i enlighet med patientens vård- och rehabiliteringsbehov.