Soite ➔ Hallinto ja päätöksenteko ➔

Tarkastuslautakunta

Ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain mukaisesti. 

Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline ja sen järjestämisestä vastaa hallitus. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on seurata tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista, huolehdittava tarpeellisista voimavaroista tilintarkastuksen tarkastamiseksi sekä tehdä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. 

Tarkastuslautakunta kokoontuu 6-7 kertaa vuodessa.


Kokoonpano 2017-2021

Jäsen (Varajäsen)

Ilkka Piispanen, pj, Toholampi (Jussi Karhulahti, Halsua)
Tarja Harju-Karhula, vpj, Kokkola (Esa Kant, Kokkola)
Katri Aro, Kannus (Mirja Kallio, Kokkola)
Johanna Järvelä, Veteli (Elli Ukskoski, Perho)
Stefan Högnabba, Kruunupyy (Peter Svartsjö, Kruunupyy)