Terveyspalvelut ➔ Kuntoutuspalvelut ➔

Terapiapalvelut

Järjestämme terapiapalveluita lapsille ja nuorille, työikäisille sekä ikääntyneille eri toimipisteissä sekä asiakkaan omassa toimintaympäristössään. Terapiapalveluihin sisältyvät esim. fysioterapia, toimintaterapia ja puheterapia.

Fysioterapia

Fysioterapian tavoitteena on antaa asiakkaalle keinoja ylläpitää tai palauttaa toimintakykyään niin, että hän selviää mahdollisimman omatoimisesti arjestaan.
 
Asiakasta aktivoidaan ja ohjataan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään, toimintakyvystään ja niiden edistämiseen liittyvistä valinnoista yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa.
   

Toimintaterapia

Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön ja toimintaterapeutin sekä asiakkaan väliseen yhteistyöhön. Toimintaterapiaa voidaan suunnata kaikille ikäryhmille silloin, kun vamma, sairaus, kehitysviivästymä, elämäntilanne tai ikääntyminen heikentää selviytymistä arkielämässä. Tavoitteena on vahvistaa asiakkaan taitoja ja osallisuutta arkipäivän toiminnoissa.

Puheterapia

Puheterapiassa tutkitaan ja kuntoutetaan puheen, kielen, kommunikaation, äänen, lukemisen ja kirjoittamisen, syömisen ja nielemisen sekä suun motorisen toiminnan vaikeuksia. Puheterapian tavoitteena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä arjen ympäristöissä: kotona, päivähoidossa, koulussa ja työelämässä.

Yhteystiedot

Fysioterapia
kuntoutuksen sihteeri
puh. 040 806 5599

Toimintaterapia
kuntoutuksen sihteeri
puh. 040 806 5599

Puheterapia
kuntoutuksen sihteeri
puh. 040 806 5599