Terveyspalvelut ➔ Terveyssosiaalityö

Terveyssosiaalityö

Sosiaalityö on osa potilaan kokonaisvaltaista hoitoa. Sosiaalityöntekijät toimivat osana Soiten moniammatillista työryhmää. Sairaus tai vamma voi aiheuttaa muutoksia arkielämään, kuten kotona selviytymiseen, työkykyyn, taloudelliseen toimeentuloon, lasten tai muiden omaisten hoitokysymyksiin ja ihmissuhteisiin. Asiakkaiden ja/tai omaisten on mahdollista keskustella elämäntilanteestaan sosiaalityöntekijän kanssa. Sosiaalityöntekijä ohjaa ja neuvoo yksilöllisesti monissa uuden tilanteen aiheuttamissa pulmissa ja kysymyksissä. 


Terveyssosiaalityöntekijät: 

  • antavat psykososiaalista tukea ja kriisipalvelua, myös perheelle  
  • antavat tietoa sosiaaliturvasta ja -palveluista ja tarvittaessa avustavat hakemusten teossa  
  • auttavat työkyvyn ja kuntoutusmahdollisuuksien selvittämisessä ja osallistuvat kuntoutussuunnitelmien laatimiseen muiden ammattiryhmien kanssa  
  • osallistuvat potilaiden, omaisten ja henkilökunnan kanssa kotona selviytymisen suunnitteluun ja tarvittavien tukipalvelujen järjestämiseen  
  • tekevät yhteistyötä viranomaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa  
  • antavat tietoa potilasjärjestöjen toiminnasta  
  • antavat tietoa potilaan oikeuksiin liittyvistä asioista 
Sairaalassa sosiaalityö painottuu eri tavoin hoitavan yksikön tehtävän mukaan. Kullekin osastolle ja poliklinikalle on nimetty oma sosiaalityöntekijä, joka on tavattavissa arkipäivisin virka-aikana. Potilas voi ottaa sosiaalityöntekijään yhteyttä itse tai henkilökunnan välityksellä. Käynnit sosiaalityöntekijän luona ovat maksuttomia.


Yhteystiedot

Terveyssosiaalityö

Vs johtava sosiaalityöntekijä 
Teija Ala-Tainio
puh. 040 653 4284


Sosiaalityöntekijä / Jokilaaksot
puh. 040 804 5105

Lasten sairaala, Naisten taudit, Medisiininen osasto 9, Kirurginen osasto 7, Kirurginen osasto 10, Medisiininen poliklinikka, Korva-, nenä- ja kurkkutaudit, Dialyysi, Teho-osasto, Yhteispäivystys soveltuvin osin
puh. 040 653 4284

Medisiininen osasto 8, Medisiininen osasto 12, Neurologian poliklinikka, Teho-osasto, Yhteispäivystys soveltuvin osin
puh. 040 653 4499

Kuntoutustutkimusyksikkö, Kipupoliklinikka, Kirurgian poliklinikka, Ihotaudit, Silmätaudit, Toimenpideyksikkö, Teho-osasto, Yhteispäivystys soveltuvin osin
puh. 040 653 4490

Lastenpsykiatrian poliklinikka, 
Lastenpsykiatrian osasto 14
puh. 040 653 4492

Nuorisopsykiatrian poliklinikka,
Nuorisopsykiatrian osasto 17, Syömishäiriötiimi Verso, Lasten ja nuorten terapiapoliklinikan nuoret
puh. 040 653 4458

Psykiatrian poliklinikka
puh. 040 653 4073

Psykiatrian monimuotoinen avoyksikkö
puh. 040 653 4343

Aikuispsykiatrian osasto 15
puh. 040 653 4314
puh. 040 652 4723 
puh. 040 804 4524