Soite ➔ Virallinen ilmoitustaulu

Virallinen ilmoitustaulu

Valtuuston pöytäkirjat pidetään nähtävänä kuntalain edellyttämällä tavalla yleisessä tietoverkossa pöytäkirjan allekirjoituksen ja tarkastuksen jälkeen. Muun toimielimen pöytäkirjat pidetään julkisten tietojen osalta nähtävänä kuntalain edellyttämällä tavalla yleisessä tietoverkossa pöytäkirjan allekirjoituksen ja tarkastuksen jälkeen.

Hallituksen kokousajankohdat:

17.01.2022 klo 09.00

14.02.2022 klo 09.00

14.03.2022 klo 09.00

28.03.2022 klo 09.00 (tarvittaessa)

11.04.2022 klo 09.00

09.05.2022 klo 09.00

13.06.2022 klo 09.00


Valtuuston kokousajankohdat:

28.02.2022 klo 12.00

30.05.2022 klo 10.00Viralliset ohjeet:

Kuntayhtymän toimielinten pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen 2017-2021.pdf

Luottamushenkilöpalkkiot 2020.pdf

Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus Soite.pdf