Soite ➔ Hallinto ja päätöksenteko ➔

Yksilöasioiden jaosto

Hallitus valitsee toimikaudekseen varsinaisista ja varajäsenistä 5 jäsenisen yksilöasioiden jaoston ja heille varajäsenet.

Yksilöasioiden jaosto ratkaisee ja antaa lausunnot yksilöä koskevissa hallituksen toimialaan kuuluvissa asioissa, ratkaisee hallituksen puolesta viranhaltijapäätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset, päättää henkilön tahdosta riippumattomasta huollosta, hoidosta tai muista laissa säädetyistä toimenpiteistä, toimii tartuntalain mukaisena monijäsenisenä toimielimenä ja hoitaa muut hallituksen määräämät tehtävät.


Kokoonpano 1.1.2020 -

Jäsen (Varajäsen)

Marjo Salmi, Kokkola, puh.joht. (Mauri Lahti, Kokkola)
Erkki Lassila, vpj, Veteli (Antti Hietaniemi, Perho)
Riitta Rahkola, Kokkola (Paula Pensaari, Kokkola)
Anja Törmä, Kannus (Anneli Palosaari, Kokkola)
Mats Brandt, Kokkola (Hans Snellman, Kokkola)


Soiten hallintosäännön 5 §:n mukaisen yksilöasioiden jaoston esittelijänä toimii sosiaalijohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka.